FCEI utförde över 3 000 dopingkontroller under 2022

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI utförde fler dopingkontroller under 2022 än året innan. Antalet kontroller grundar sig på en betydande mängd internationellt samarbete.

År 2022 utförde FCEI sammanlagt 3 169 dopingkontroller i Finland och utomlands. År 2021 var motsvarande antal 2 745. Majoriteten av kontrollerna (2 646) ingick i FCEI:s nationella kontrollprogram. De tre mest testade individuella sporterna förra året var friidrott (298), fitness (207) och längdåkning (189). Bland lagsporterna var det största antalet kontroller inriktade på ishockey (217) och fotboll (160). Det förekom fyra dopingförseelser inom FCEI:s nationella dopingkontrollprogram, och dessutom pågår handläggningen av ett fall.

FCEI:s kontrollchef Katja Huotari betonar att numerisk kontrollstatistik är ett bra sätt att mäta och följa upp dopingövervakningen men berättar inte direkt om allt det arbete som görs före kontrollerna i samarbete med olika aktörer.

– Utöver antalet kontroller är det viktigt hur man väljer de idrottare som testas, hur kontrollverksamheten planeras, vilka prover som tas av idrottaren och vilka analyser som görs på proverna. Finländska idrottare testas också av internationella specialidrottsförbund både vid och utanför tävlingar. FCEI samarbetar aktivt med internationella specialidrottsförbund i planeringen och genomförandet av kontrollverksamheten, säger Huotari.

Det internationella samarbetet och planeringen av kontrollverksamheten underlättas av att kontrollhistoriken för idrottare är synlig för alla samarbetspartner i det hanteringssystem som upprätthålls av WADA. Inom det nationella kontrollprogrammet testar FCEI finländska idrottare i hemlandet och utomlands och dessutom utländska idrottare som tränar eller tävlar i Finland.

Kontrollstatistiken visar antalet dopingkontrollprov som tagits, det vill säga både urin- och blodprov, exklusive de blodprov som tagits för idrottarens biologiska pass som FCEI tog sammanlagt 341 av som en del av det nationella kontrollprogrammet. Kontrollstatistiken berättar inte direkt antalet testade idrottare som är mindre än antalet prover, eftersom vissa idrottare testas flera gånger per år. Dessutom kan man vid ett kontrollevenemang ta både urinprov och flera blodprov på en och samma idrottare.

Dopingkontrollstatistik 2022

Ytterligare information: 
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
tfn: 040 740 7477 
susanna.sokka@suek.fi