SUEK teki vuonna 2022 yli 3 000 dopingtestiä

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK teki dopingtestejä vuonna 2022 enemmän kuin vuotta aiemmin. Testimäärän taustalla on merkittävä määrä kansainvälistä yhteistyötä.

Vuonna 2022 SUEK teki dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla yhteensä 3 169 kappaletta. Vuotta aiemmin vastaava määrä oli 2 745. Testeistä valtaosa (2 646) oli SUEKin kansallisen testausohjelman testejä. Kolme eniten testattua yksilölajia viime vuonna olivat yleisurheilu (298), fitness (207) ja maastohiihto (189). Joukkuelajeista isoin määrä testauksia kohdistui jääkiekkoon (217) ja jalkapalloon (160). Dopingrikkomuksia SUEKin kansallisessa dopingtestausohjelmassa oli neljä, ja lisäksi yhden tapauksen käsittely on kesken.

SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari korostaa, että numeraalinen testitilasto on yksi hyvä tapa mitata ja seurata dopingvalvontaa, mutta ei suoraan kerro kaikkea sitä työtä, mitä tehdään ennen testejä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

– Testimäärien lisäksi oleellista on se, miten testattavat urheilijat valitaan, miten testaus ajoitetaan, mitä näytteitä urheilijalta otetaan ja mitä analyysejä näytteistä tehdään. Suomalaisia urheilijoita testataan myös kansainvälisten lajilittojen toimesta sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella. SUEK toimii aktiivisesti yhteistyössä kansainvälisten lajiliittojen kanssa testauksen suunnittelussa ja toteutuksessa, sanoo Huotari.

Kansainvälistä yhteistyötä ja testausten suunnittelua helpottaa se, että urheilijoiden testaushistoria on yhteistyötahojen nähtävissä WADAn ylläpitämässä hallintajärjestelmässä. SUEK testaa kansallisessa testausohjelmassa suomalaisia urheilijoita kotimaassa sekä ulkomailla ja lisäksi myös Suomessa harjoittelevia tai kilpailevia ulkomaalaisia urheilijoita.

Testitilasto ilmaisee otettujen dopingtestinäytteiden määrän eli sisältää sekä virtsa- että verinäytteet, pois lukien Urheilijan biologiseen passiin otetut verinäytteet, joita SUEK otti osana kansallista testausohjelmaa yhteensä 341 kappaletta. Testitilasto ei suoraan kerro testattujen urheilijoiden lukumäärää, joka on näytemäärää vähäisempi, koska osaa urheilijoista testataan useita kertoja vuodessa ja lisäksi samassa testitapahtumassa urheilijalta voidaan ottaa sekä virtsanäyte että useampia verinäytteitä.

Dopingtestitilasto 2022

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477