SUEKin hallituksen kokous 4/2024

SUEKin hallituksen neljäs kokous järjestettiin 13.6.2024.

Keskustelussa

Keskusteluissa oli esillä tulevat toimintaympäristön muutokset. Pääsihteerin pohjustuksen jälkeen pohdittiin toimintaympäristön muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia SUEKin seuraavaan strategiakauteen 2026–2029.

Päätökset

Hallitus hyväksyi SUEKin strategiaprosessin ja sen aikataulun. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kevätkokouksessa 2025. Aikataulu mahdollistaa, että vuoden 2026 toimintasuunnitelma pystytään tekemään uuden strategian valintojen pohjalta.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 18.9.2024.

Sovitut hallituksen kokoukset ovat 8.11. ja 12.12.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Niko Jakobsson, varapuheenjohtaja
Laura Andersson
Jere Forsberg
Emma Immonen
Kirsti Laine-Hendolin

varajäsenet
Juuso Oilinki

poissa
Olavi Airaksinen
Tarja Loikkanen
Juha Viertola
Ilmari Nalbantoglu (varajäsen)

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949