Kuivaverinäytteet lisäävät dopingvalvonnan keinoja

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK otti vuoden 2023 aikana Suomessa ja ulkomailla yhteensä 2 875 dopingnäytettä. Dopingvalvonnan keinot ovat lisääntyneet, kun SUEK on aloittanut kuivaverinäytteiden ottamisen osaksi kansallista testausohjelmaa.

Vuoden 2023 yli 2 800 dopingnäytettä jakautui lähes tasan kilpailuissa otettuihin ja kilpailun ulkopuolisiin näytteisiin. Yli 2 400 näytteistä oli SUEKin kansallisen testausohjelman näytteitä ja näistä 159 oli veri- ja kuivaverinäytteitä.

Kuivaverinäytteet lisäävät dopingvalvonnan keinoja perinteisten virtsa- ja laskimoverinäytteiden rinnalla. Kuivaverinäytteiden etuna on näytteenoton helppous ja nopeus. Kuivaverinäyte otetaan olkavarresta tai sormenpäästä, ja tarvittava verimäärä on huomattavasti laskimoverinäytettä pienempi. Uusi testausmenetelmä on urheilijaystävällisyyden lisäksi myös kustannustehokas, sillä näytteiden kuljettaminen on edullisempaa, kun kuivaverinäytteille ei tarvita kylmäkuljetusta. Virtsa- ja laskimoverinäytteiden tavoin myös kuivaverinäytteet analysoidaan Maailman antidopingtoimisto WADAn akkreditoimassa dopingtestauslaboratoriossa.

– Kuivaverinäytteiden hyötynä on, että kilpailu- tai leiriolosuhteissa voidaan kerätä kuivaverinäytteitä massatesteinä eli testata useampia urheilijoita nopeasti. Vaikka näytteestä saadaan tehtyä monipuolisesti eri analyysejä, se ei syrjäytä muita näytetyyppejä vaan täydentää dopingtestejä, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

SUEKin viime vuonna tekemän urheilijakyselyn mukaan suomalaishuiput luottavat kansalliseen testausjärjestelmään ja SUEKin toimintaan. Kysely kohdistettiin SUEKin testauspooliurheilijoille, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on velvollisuus ilmoittaa olinpaikkatietonsa. Kyselyyn vastanneista suomalaisurheilijoista 87 prosenttia piti omaa testausmääräänsä sopivana ja 97 prosenttia vastaajista piti testauspoolijärjestelmää tehokkaana tapana parantaa puhtaiden urheilijoiden asemaa.

– Testauspooliurheilijat ovat eniten testattuja urheilijoita ja heidän antamansa arvio testausjärjestelmän luotettavuudesta on merkittävä mittari urheilijayhteistyön onnistumisesta. Tästä kertoo myös se, että 97 prosenttia rekisteröityyn testauspooliin kuuluvista kyselyyn vastanneista urheilijoista arvioi dopingtestiryhmän toiminnan hyväksi tai erittäin hyväksi, Huotari sanoo.

Vuoden 2023 aikana kansallisen testausohjelman puitteissa testatuin laji oli yleisurheilu (264 näytettä). Sen jälkeen testatuimmat lajit olivat jääkiekko (197), fitness (181) ja maastohiihto (172).

SUEKin kansallisessa dopingtestausohjelmassa kirjattiin viisi dopingrikkomusta, ja lisäksi kahden tapauksen käsittely on vielä kesken.

Dopingtestitilasto 2023

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477