Kilpailumanipulaation vastainen toimintaryhmä

Euroopan neuvoston Urheilukilpailujen manipulaation vastaisen yleissopimuksen 13 artiklan mukaan sopimuspuolen on määriteltävä kansallinen toimintaryhmä (platform). Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toimintaryhmän vuosille 2020–2022. Ryhmä valmistelee SUEKin johdolla muun muassa kansallista kilpailumanipulaation vastaista uhka-arviota ja toimintasuunnitelmaa.

Toimintaryhmän on kansallisen lainsäädännön mukaisesti muun muassa

  • toimittava tietokeskuksena, johon kerätään ja josta jaetaan urheilukilpailujen manipuloinnin torjumisen kannalta tärkeitä tietoja asiaankuuluville organisaatioille ja viranomaisille
  • koordinoitava urheilukilpailujen manipuloinnin torjuntaa
  • vastaanotettava, keskitettävä ja analysoitava tietoja epäsäännöllisistä ja epäilyttävistä vedonlyönneistä urheilutapahtumissa, jotka järjestetään sopimuspuolen lainkäyttöalueella, ja annettava tarvittaessa varoituksia
  • välitettävä tietoja tässä yleissopimuksessa tarkoitettuihin lakeihin tai urheilumääräyksiin mahdollisesti kohdistuvista rikkomuksista viranomaisille tai urheilujärjestöille ja/tai urheiluvedonlyönnin toimeenpanijoille
  • tehtävä yhteistyötä kaikkien toimijoiden ja asianomaisten viranomaisten kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, mukaan lukien muiden jäsenvaltioiden kansalliset toimintaryhmät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta teki esityksen yleissopimuksen mukaisesta toimintaryhmän jäsentahoista kokouksessaan 27.4.2020. Kansallisen toimintaryhmän puheenjohtajuus on SUEKilla. Toimintaryhmän jäsenet ovat Jalkapallon pelaajayhdistyksestä, keskusrikospoliisista, Poliisihallituksesta, Helsingin syyttäjänvirastosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomen palloliitosta, Suomen olympiakomiteasta sekä Veikkauksesta.

Kansallisten kilpailumanipulaation vastaisten toimintaryhmien epävirallisen verkoston eli Group of Copenhagenin toimintaa koordinoi Euroopan neuvoston asettama sihteeristö.

Euroopan neuvoston Urheilukilpailujen manipulaation vastaisen yleissopimuksen allekirjoittaneiden maiden Kansallisten kilpailumanipulaation vastaisten toimintaryhmien epävirallinen verkosto eli Group of Copenhagenin, jonka toimintaa koordinoi Euroopan neuvoston asettama sihteeristö.