Kilpailumanipulaation vastainen toimintaryhmä

Euroopan neuvoston Urheilukilpailujen manipulaation vastaisen yleissopimuksen 13 artiklan mukaan sopimusosapuolten on määriteltävä kansallinen toimintaryhmä (National platform). Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut nykyisen toimintaryhmän vuosille 2023–2027. Ryhmä päivittää ja valmistelee SUEKin johdolla muun muassa kansallista kilpailumanipulaation vastaista tilannekuvaa ja toimintasuunnitelmaa.

Toimintaryhmän on kansallisen lainsäädännön mukaisesti muun muassa

  • toimittava tietokeskuksena, johon kerätään ja josta jaetaan urheilukilpailujen manipuloinnin torjumisen kannalta tärkeitä tietoja asiaankuuluville organisaatioille ja viranomaisille
  • koordinoitava urheilukilpailujen manipuloinnin torjuntaa
  • vastaanotettava, keskitettävä ja analysoitava tietoja epäsäännöllisistä ja epäilyttävistä vedonlyönneistä urheilutapahtumissa, jotka järjestetään sopimuspuolen lainkäyttöalueella, ja annettava tarvittaessa varoituksia
  • välitettävä tietoja tässä yleissopimuksessa tarkoitettuihin lakeihin tai urheilumääräyksiin mahdollisesti kohdistuvista rikkomuksista viranomaisille tai urheilujärjestöille ja/tai urheiluvedonlyönnin toimeenpanijoille
  • tehtävä yhteistyötä kaikkien toimijoiden ja asianomaisten viranomaisten kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, mukaan lukien muiden jäsenvaltioiden kansalliset toimintaryhmät.

Kansallisten kilpailumanipulaation vastaisten toimintaryhmien epävirallisen verkoston eli Group of Copenhagenin toimintaa koordinoi Euroopan neuvoston asettama sihteeristö.