KAMU-läkemedelssökningen nu även som svenskspråkig mobilapp

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s mobilapplikation Förbjudna substanser och metoder i idrotten (KAMU) hjälper idrottaren i vardagen. I KAMU-läkemedelssökningen kan du kontrollera receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som fås i Finland. Samtidigt kan du i KAMU-appen ange de läkemedel som du använder. På detta sätt har du alltid informationen med dig, såväl på apoteket som vid dopingkontroll. Du är alltid själv ansvarig för vad som finns i din kropp vid en dopingkontroll.

När du kontrollerar ett preparat bör du se till att administreringsvägen överensstämmer med det preparat du söker. Läkemedelssökningen innehåller preparat med samma namn men olika administreringsväg, till exempel tablett eller kräm. Av dessa kan en vara tillåten medan den andra är förbjuden. Ett läkemedelspreparat kan innehålla flera aktiva substanser med olika dopingklassificeringar. ִven om ett läkemedelspreparat innehåller endast ett förbjudet verksamt ämne, är preparatet förbjudet.

I Finland och utomlands kan det finnas preparat med samma namn men med olika verksamma ämnen. Därför bör du inte via KAMU-läkemedelssökningen kontrollera huruvida läkemedel som köpts utomlands är tillåtna. KAMU-mobilappen innehåller även länkar till läkemedelssökningar i olika länder.

Teknokemiska preparat, homeopatiska preparat, kosttillskott och s.k. naturpreparat ingår inte i sökningen. För att få veta vad dessa innehåller bör man kontakta återförsäljaren eller importören. Ibland kan kosttillskott innehålla förbjudna substanser, även om de inte omnämns i innehållsförteckningen.

Förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten samt KAMU-läkemedelssökningen finns även på FCEI:s webbplats. Om det läkemedelspreparat som du söker inte hittas, ska du kontakta FCEI.

Den avgiftsfria KAMU-mobilappen kan laddas ner till Android- och iOS-enheter enligt telefonens språkinställning (finska eller svenska).