FCEI undersöker idrottares erfarenheter inom tävlingsidrott

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf undersöker idrottares erfarenheter vid finsk tävlingsidrott i en omfattande studie. Studien genomförs i samarbete med cirka 50 idrottsorganisationer. I början av april skickar organisationerna ut en enkät till tusentals idrottare som uppfyller kriterierna för tävlingsidrottare. Studien kommer att slutföras nästa höst.

FCEI:s studie är en fortsättning på studien Trakasserier inom finsk tävlingsidrott som publicerades för två år sedan och som undersökte förekomsten av och bakgrunden till sexuella och könsrelaterade trakasserier inom idrotten. Syftet med den nyligen genomförda studien är att öka medvetenheten inom idrottsvärlden gällande positiva och negativa erfarenheter av tävlingsidrott och relaterade faktorer. Vid sidan av olämplig och oansvarig aktivitet undersöker vi nu också korrekta och ansvarsfulla erfarenheter, det vill säga de goda erfarenheter som idrotten för med sig.

– De senaste veckornas händelser och den diskussion dessa har väckt visar på att det finns ett behov av denna undersökning. Vi behöver mer kunskap om vår idrottskultur för att få en verklig bild av den nuvarande situationen. Avslöjandet av incidenter tyder också på en förändring och att olämpligt beteende identifieras och modigt lyfts fram. Nu är det viktigt att idrottare genom att svara på enkäten lyfter fram saker som de har upplevt eller observerat, och med hjälp av forskningsinformation kan vi fortsätta att främja och stärka ansvarsfulla aktiviteter, säger Nina Laakso, forskningschef på FCEI.

Enkäten skickas via idrottsorganisationer till tävlingsidrottare som är 16 år eller äldre. Idrottarna svarar anonymt på enkäten och uppgifterna behandlas som konfidentiellt material. Det är frivilligt att svara på enkäten.

– Idrottare har nu möjlighet att lyfta fram sina egna erfarenheter och observationer gällande idrott, både goda och dåliga saker som bör förbättras. Jag tror att alla genom att dela med sig av sina erfarenheter kan hjälpa andra att förstå idrotten och göra den ännu bättre, säger höjdhoppare Ella Junnila.

Undersökningen, som kommer att upprepas vart tredje år, ger information om tillståndet inom den finska idrotten. FCEI genomför undersökningen i samarbete med cirka 50 idrottsorganisationer. FCEI ansvarar för genomförande, analys och rapportering av undersökningen. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras i höst.

Rapporterings- och diskussionskanaler

Alla har rätt att anmäla om de misstänker idrottsöverträdelser. I FCEI:s tjänst ILMO kan du anmäla en idrottares eller annan aktörs oetiska beteende, såsom trakasseri, anonymt eller under ditt eget namn. Anmälans innehåll behandlas konfidentiellt. All information som fås analyseras för eventuella tilläggsåtgärder. Genom att ingripa vid överträdelser hjälper du till att skydda sporten och att säkerställa lika och trygga villkor för alla idrottare.

Tjänsten Du är inte ensam ger samtalsstöd och vägledning med låg tröskel till alla som har upplevt mobbning, trakasserier, våld eller annat olämpligt beteende inom idrotten, samt till deras närstående. Tjänsten är avgiftsfri och kan kontaktas anonymt. Mer information om tjänsten och aktuella jourtider finns på adressen: www.etoleyksin.fi/sv/.

Tidigare undersökningar: Trakasserier inom finsk tävlingsidrott

Mer information:
Susanna Sokka
kommunikationschef – FCEI
tfn: 040 740 7477
#ParempaaUrheilua