FCEI iakttar myndighetsdirektiven om dopingövervakning

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf beaktar de undantagsförhållanden som coronaviruset förorsakar och förhåller sig till situationen med det allvar ärendet kräver. Antidopingutbildning genomförs på distans och nätutbildning rekommenderas. Eftersom tävlingsverksamheten har avbrutits förekommer inte omfattande kontroller. Tester utanför tävlingarna kan utföras genom att följa myndigheternas direktiv. 

– Vi är medvetna om konsekvenserna av viruset COVID-19 för samhället, sporten och en bredare sportgemenskap både här i Finland och i hela världen. ִven om antalet kontroller tillfälligt minskar, är det skäl att minnas att dopingövervakningen är en uthållighetsgren. Kontrollerna utgör endast en del av övervakningen. ִven andra metoder förekommer, såsom utredningsmetoder och elitidrottarnas individuella långtidsuppföljningar som pågår i flera år, säger Katja Huotari, kontrollchef på FCEI. 

Vissa förändringar har gjorts inom kontrollverksamheten för att trygga deltagarnas hälsa. Dopingkontrollpersonalen använder skyddsutrustning och håller nödvändigt trygghetsavstånd till idrottaren. 

För övrigt utövas i kontrollverksamhet normal praxis, och idrottare i testningspoolen ska på normalt sätt meddela sin vistelseort i ADAMS-systemet. 

Idrottarna kan på vanligt sätt vara i kontakt med FCEI i vilka frågor som helst som gäller dopingövervakning. Allas, såväl idrottarnas som kontrollpersonalens hälsa är viktig, fortsätter Huotari. 

FCEI följer läget och uppdaterar vid behov sin verksamhet i enlighet med myndigheternas och Världsantidopingbyrån WADAs direktiv. 
 

Ytterligare information:

Susanna Sokka

FCEI – kommunikationschef

tfn 040 740 7477