FCEI utförde planenligt nästan 2 600 dopingkontroller under 2020

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI utförde sammanlagt nästan 2 600 dopingkontroller under 2020 i Finland och utomlands. Av dessa ingick 2 439 i FCEI:s nationella kontrollprogram. Antalet uppfyller den årliga målsättningen trots det exceptionella idrottsåret som vändes upp och ner av coronaviruset.

Av de 2 599 dopingkontroller som FCEI utförde förra året ingick 2 439 i det nationella kontrollprogrammet. Utöver dessa egentliga dopingkontrollprov tog FCEI enligt planerna 343 blodprov för det Biologiska passystemet för idrottare. 

Coronapandemin gjorde idrottsåret 2020 exceptionellt utmanande ur dopingkontrollens synvinkel. Att uppnå målen för kontrollverksamheten trots pandemin förutsatte att FCEI gjorde ändringar i sin kontrollpraxis.

– Att utföra dopingkontrollerna krävde att vi ändrade vår kontrollpraxis så att den beaktade både myndigheternas anvisningar om COVID-19-pandemin och Världsantidopingbyrån WADA:s anvisningar. Trots det utmanande året genomfördes det nationella kontrollprogrammet enligt planerna och vi är mycket nöjda med detta. Verksamheten kunde fortsätta under pandemin tack vare kontrollpersonalens utbildning och aktiv kommunikation till idrottarna och idrottsaktörerna om ändringarna i kontrollverksamheten, säger FCEI:s kontrollchef Katja Huotari.

Utöver uppnående av kontrollverksamhetens kvantitativa mål kan FCEI också vara nöjd med att kontrolltillfällena lyckades trots att praxis ändrades. Enligt FCEI:s tidigare publicerade idrottarenkät litar finländska idrottare även under pandemin på FCEI:s verksamhet och på att kontrollerna fortsätter. Idrottarna gav positiv respons särskilt om dopingfunktionärernas attityder och yrkeskompetens, och upplevde att kontrolltillfället var tryggt.

– Vi har på alla sätt försökt säkerställa allt som anknyter till idrottarnas och kontrollpersonalens hälsa och säkerhet i kontrollverksamheten. Vi uppskattar det goda samarbetet mellan idrottare och idrottsaktörer under pandemin. Det är möjligt att ordna säkra kontroller endast om samarbetet fungerar, säger kontrollchef Huotari.

Dopingkontrollstatistik 2020

Ytterligare information:
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
tfn: 040 740 7477