FCEI övergår till att använda laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset

FCEI inleder samarbete med laboratoriet för dopingtester vid Karolinska Universitetssjukhuset för att analysera dopingprov. Det av WADA ackrediterade laboratoriet finns i Stockholm. Orsaken till förändringen är den betydande prishöjning av dopinganalyserna som den i Finland verkande Yhtyneet Medix Laboratoriot OY har gjort. 

Laboratoriet för dopingtester har fungerat i Finland sedan slutet av 1970-talet. Prishöjningen kom som en överraskning för FCEI. Höjningen var så betydande, att den skulle påverka den nationella dopingkontrollen avsevärt. 

– Det här är en beklaglig situation. Vi har länge gjort ett gott samarbete såväl inom analytik som i övrig antidopingverksamhet, till exempel inom utbildning och forskning, säger Petteri Lindblom, tf. generalsekreterare för Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI. 

Dopingproverna analyseras alltid i ett laboratorium som ackrediterats av Världsantidopingbyrån WADA. Det finns över trettio laboratorier i världen med denna ackreditering. I och med förändringen analyseras inte dopingprov mera i Finland. 

Laboratoriebytet påverkar inte märkbart dopingkontroll och provanalyser vid till exempel stora mästerskap som ordnas i Finland. Med det nya laboratoriekontraktet säkerställer vi att tävlingsarrangörernas kostnader inte stiger oskäligt, säger Lindblom.  

Förändringen påverkar inte testning av idrottare. Det nationella dopingkontrollprogrammet förverkligas planenligt. FCEI administrerar fortfarande dopingövervakningen i Finland samt resultaten av dopingkontrollerna och hanteringen av resultaten. 

Beslutet att flytta över till laboratoriet för dopingtester vid Karolinska Universitetssjukhuset gäller tillsvidare. FCEI kommer i början av året att konkurrensutsätta flera laboratorier som ackrediterats av WADA, varefter ett mera beständigt beslut fattas. FCEI kommer även att utreda om det finns laboratorier i Finland, vilka skulle vara intresserade av dopinkontrollanalytik. 

Ytterligare information:
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
tfn 040 740 7477