WADAn puheenjohtaja korosti eettisten arvojen merkitystä

WADAn puheenjohtaja Craid Reedie otti Tokion Urheilun ja kulttuurin maailmanfoorumissa kantaa urheilun integriteetin suojelemisen puolesta. Reedie korosti, että urheilussa on tärkeää säilyttää myönteiset eettiset arvot.

Urheilu ja sen hallinto ovat yhä tiukemman julkisen tarkastelun alla. Reedien mukaan urheilujohtajien ja muiden urheilun avainhenkilöiden tulee toimia esimerkkeinä urheilijoille ja suurelle yleisölle siinä, miten urheilun integriteettiä pidetään yllä. Reedie korosti lausunnossaan, että urheilun koko tulevaisuus riippuu heidän sitoutumisestaan.   

Reedien mukaan urheilun on toimittava WADAn hybridimallin mukaisesti, jossa niin urheiluliike kuin valtioiden hallitukset ja viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä. Urheilun koskemattomuutta ei uhkaa pelkästään doping vaan myös kilpailumanipulaatio.

Eettistä urheilua voidaan edistää vain eri tahojen yhteistyönä. Hallitusten tulee esimerkiksi säätää lakeja, joilla estetään kiellettyjen aineiden liikkuminen ja kauppa, koska suoristusta parantavat aineet eivät ole enää vain huippu-urheilun ongelma.

Reedie otti Tokiossa kantaa myös keskusteluun antidopingjärjestelmästä. Reedien sekä antidopingjärjestelmää punninneen ajatushautomon mukaan WADAn tulee saada lisää valtaa ja kehittyä nykyistä riippumattomammaksi. Tarve on ilmeinen Poundin komission ja McLarenin tutkimusten paljastusten myötä. Reedie myös muistutti, että antidopingtyössä on kuitenkin otettu suuria kehitysaskeleita WADAn perustamisen eli vuoden 1999 jälkeen. Esimerkiksi urheilijan biologinen passi, RADO-ohjelma (alueellinen antidopingtoimistojen yhteistyöorganisaatio) sekä yhteistyö lääketieteen ja lainvalvonnan kanssa takaavat kaikille urheilijoille reilun ja yhdenmukaisen kohtelun.  

– On tärkeää että WADA korostaa urheilun eettisiä arvoja. Me olemme täällä Suomessa jo aloittaneet aktiivisesti vahvistamaan urheilun eettistä pohjaa perustamalla Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n ja laajentamalla toimintaamme kilpailumanipuloinnin ehkäisyyn, katsomoturvallisuuden sekä -viihtyvyyden lisäämiseen ja muihin eettisiin asioihin. Olemme tietysti halukkaita osallistumaan myös kansainväliseen keskusteluun urheilun eettisten asioiden vahvistamiseksi, SUEKin pääsihteeri Harri Syväsalmi sanoo.

Lisätietoja:

Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh. 040 740 7477