WADAn budjetti kasvaa antidopingtyön vahvistamiseksi

Maailman antidopingtoimisto WADAn hallintoneuvosto kokoontui Montrealissa ja päätti kasvattaa organisaation budjettia. Näin halutaan parantaa WADAn kykyä edistää puhdasta urheilua.

WADAn hyväksytyn talousarvion mukaan organisaation budjetti kasvaa 8 prosenttia vuodessa seuraavien neljän vuoden ajan eli vuosina 2019–2022. Vuodelle 2018 vastaavasta lisäyksestä oli päätetty jo aiemmin.  

WADAn neuvosto keskusteli myös siitä, täyttävätkö Venäjän ja Kuwaitin antidopingtoimistot Maailman antidopingsäännöstön vaatimukset. Neuvosto totesi, ettei Venäjä vielä täytä vaatimuksia. Venäjän viranomaisten pitää ensin julkisesti tunnustaa McLarenin selvityksen tulokset, ja Venäjän hallituksen pitää taata asianmukaisille tahoille pääsy Moskovan dopingtestauslaboratorion näytteisiin ja dataan. Kuwaitin antidopingtoimisto puolestaan julistettiin Maailman antidopingsäännöstön vaatimukset täyttäväksi.

Lisäksi WADAn kokouksessa käsiteltiin esimerkiksi tutkinnallisten menetelmien käyttöä ja WADAn prioriteetteja. Neuvostoon kuuluu 38 urheiluliikkeen ja hallitusten edustajaa kaikkialta maailmasta.


WADA 17.5.2018