WADAn apurahoja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ehtii vielä hakea

WADAn apurahoja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen voivat hakea yliopistojen, korkeakoulujen, pienyritysten sekä voittoa tavoittelemattomien ja tavoittelevien organisaatioiden edustajat.


WADA toivoo hakemuksia kolmelta aihealueelta:

  • Tuoreisiin tutkimuslöydöksiin perustuvien interventiomallien kehittäminen
  • Käsitys antidopingorganisaatioiden ja -sääntöjen legitimiteetistä sekä niiden vaikutus urheilijoiden asenteisiin ja halukkuuteen osallistua antidopingohjelmiin
  • Urheilijoiden tukihenkilöitä koskevien toimien pelotevaikutuksen ymmärtäminen


Lisätietoa toivotuista tutkimusteemoista on WADAGrants-hakemuspalvelussa. WADA tiedottaa apurahahaun tuloksista joulukuussa 2016.

Lisätietoja ja hakuohjeet