WADAlta raportti vuoden 2014 dopingtestien tuloksista

Maailman Antidopingtoimisto WADAn uudessa maailmanlaajuisessa raportissa on tiedot kaikista urheilukilpailujen aikana ja niiden ulkopuolella annetuista dopingnäytteistä, jotka analysoitiin WADAn akkreditoimissa laboratorioissa vuonna 2014. Selvitys sisältää tiedot veri- ja virtsanäytteistä sekä urheilijoiden biologista passia varten otetuista näytteistä.

WADAn selvitys on kattava kooste dopingtestauksesta. Yhdessä WADAn hiljattain julkaiseman vuoden 2013 dopingrikkeitä koskevan selvityksen kanssa se auttaa urheiluorganisaatioita kehittämään antidopingtoimintaansa ja vaalimaan puhdasta urheilua.
 
Uusi raportti on jaoteltu neljään osaan, joissa käsitellään dopingtestauslaboratorioita, urheilua, testausviranomaisia ja urheilijoiden biologista passia. Raportti on laajempi kuin WADAn aiemmat vastaavat selvitykset, ja muun muassa urheilulajien luokittelua on kehitetty. On huomattava, ettei yksittäinen raportissa esitetty tulos välttämättä vastaa yhtä urheilijaa. Yhdeltä urheilijalta on saatettu löytää merkkejä usean kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, tai samaa urheilijaa on testattu useita kertoja, esimerkiksi testosteroinin käyttöä koskevissa pitkittäisanalyyseissa.

Raportti ja siihen liittyvä tausta-aineisto: https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/anti-doping-testing-figures