WADA pahoittelee Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen päätöstä vapauttaa hiihtäjä Andrus Veerpalu dopingsyytteistä

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS kumosi virolaiselle maastohiihtäjä Andrus Veerpalulle langetetun kilpailukiellon. Veerpalun näytteestä löytyi kasvuhormonia, mutta CAS:n mukaan kasvuhormonitestin raja-arvoja ei voitu todistaa luotettaviksi. Maailman Antidopingtoimisto WADA pahoittelee CAS:n päätöstä ja pitää sitä virheellisenä.

WADA:n mukaan monet seikat viittaavat Veerpalun käyttäneen kasvuhormonia ja välttäneen tuomion puutteellisten teknisten tietojen vuoksi. WADA on ilmoittanut olevansa syvästi pettynyt CAS:n päätökseen mutta kunnioittaa CAS:n määräysvaltaa ja ymmärtää, ettei CAS:n asiasta päättänyt paneeli ollut täysin tyytyväinen nykyisiin kasvuhormonipitoisuuden raja-arvojen määrityksiin. WADA käynnistää välittömästi toimet raja-arvojen uudelleenmäärittämiseksi.

WADA on kuitenkin tyytyväinen siihen, että CAS:n mukaan Veerpalun dopingtesti oli luotettava ja perustuu tieteellisesti päteviin olettamuksiin ja menetelmiin.  WADA kannustaakin kansallisia antidopingorganisaatioita jatkamaan kasvuhormonia koskevien näytteiden keräämistä ja tulee pian antamaan ohjeistuksen uusista kasvuhormonipitoisuuksien raja-arvoista. Ennen uutta ohjeistusta WADA:n hyväksymiä dopingtestauslaboratorioita neuvotaan kääntymään WADA:n puoleen, mikäli urheilijoiden dopingnäytteistä löytyy kasvuhormonia nykyiset raja-arvot ylittävinä pitoisuuksina.

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on urheilujärjestöistä riippumaton korkein kansainvälinen valitus- ja muutoksenhakuelin urheiluun liittyvissä asioissa. CAS:in tehtävänä on ratkaista urheilun sääntelyyn liittyviä kiistoja sovintomenettelyn avulla. Se voi myös auttaa riitaantuneita osapuolia löytämään ratkaisun toimimalla välimiesoikeutena.

WADA