WADA lisännyt vuoropuhelua kansallisten antidopingorganisaatioiden kanssa

Maailman antidopingtoimisto WADA nostaa yhdeksi korona-ajan myönteiseksi vaikutukseksi lisääntyneen vuoropuhelun sidosryhmiensä kanssa. WADAn johto on tavannut virtuaalikokouksissa pandemian aikana enemmän kansallisten antidopingorganisaatioiden edustajia kuin normaaliaikana on ollut mahdollista.

WADAn johto on tavannut jo 25 eri maan kansallisen antidopingorganisaation edustajia. Myös Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin kanssa järjestettiin virtuaalikokous, jossa keskusteltiin paitsi WADAn myös SUEKin ajankohtaisista asioista. SUEKin puheenjohtaja Pia Ek ja pääsihteeri Teemu Japisson kertoivat WADAn johdolle muun muassa SUEKin toiminnasta koronatilanteessa, paperittomasta testaamisesta, uudesta verkko-oppimisalustasta sekä urheilujärjestöjen antidopingohjelmista.

– Erityistä mielenkiintoa keskustelussa herätti SUEKin projekti uuden teknologian hyödyntämiseksi dopingvalvonnassa. SUEK aloitti projektiin liittyvän teknologiakartoituksen viime vuonna Suunnon kanssa. Olemme jatkaneet keskusteluja tästä aiheesta WADAn kanssa ja on kiinnostavaa nähdä, miten mahdollinen yhteistyö kehittyy, kertoo pääsihteeri Japisson.

WADAn johto puolestaan nosti esiin vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden antidopingsäännöstön tilanteen sekä oman hallintouudistuksensa.

– Koemme tärkeänä sitouttaa kaikki antidopingekosysteemiin kuuluvat tahot laajaan yhteistyöhön. Kansallisten antidopingorganisaatioiden kanssa on tärkeä luoda suoraa ja avointa, kahdensuuntaista keskustelua yhteistyön tehostamiseksi, sillä se lisää toimintamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, korostaa WADAn puheenjohtaja Witold Banka.

 

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 74777