WADA julkaisi ensimmäisen laajan selvityksensä dopingrikkomuksista


Maailman Antidopingtoimisto WADA on julkaissut selvityksen vuonna 2013 havaituista dopingrikkomuksista. Selvityksen mukaan WADAlle raportoitiin vuonna 2013 kaikkiaan 1953 positiivisesta tai poikkeavasta dopingtestituloksesta yhteensä 115 maassa ja 89 urheilulajissa.  WADA kokosi nyt ensimmäisen kerran näin perusteellisesti yhteen tiedot antidopingrikkomuksista kautta maailman.

WADAn tuore selvitys on jatkoa vuoden 2013 maailmanlaajuisille dopingtestaustilastoille, jotka WADA julkaisi viime vuonna. Tilastot sisältävät tiedot kaikissa WADAn akkreditoimissa dopingtestauslaboratorioissa vuonna 2013 analysoiduista veri- ja virtsanäytteistä.

WADAn uuden selvityksen tiedot on koottu Maailman antidopingsäännöstön noudattamiseen sitoutuneilta tahoilta, jotka ovat vastuussa rangaistuksen määräämisestä mahdollisissa dopingtapauksissa. Selvitys osoittaa, kuinka merkittävää puhtaiden urheilijoiden suojelemiksi on tutkia myös mahdollisia muita dopingrikkomuksia laboratorioanalyysien paljastamien tapausten lisäksi.

Selvityksessä mainitaan myös 177 avoinna olevaa mahdollista dopingtapausta, joissa WADA on saanut tiedon positiivisesta tai poikkeavasta testituloksesta mutta osa dopingtapauksen toteamiseksi tarvittavaa aineistoa puuttuu. WADA on pyytänyt antidopingorganisaatiota toimittamaan näitä tapauksia koskevat tiedot arvioitavikseen mahdollisimman pian osana Maailman antidopingsäännöstön määräysten noudattamista.

Tutustu 2013 Anti-Doping Rule Violations (ADRVS) -selvitykseen WADAn internetsivuilla: https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/2013-anti-doping-rule-violations-adrvs-report.