WADA julisti haettaviksi apurahat yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin

Maailman Antidopingtoimisto WADA ottaa nyt vastaan hakemuksia vuoden 2015 yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen rahoitusohjelmaansa. Rahoitusta voi hakea tutkimuksille siitä, miten globalisaatio, lääketieteellistyminen, kaupallistuminen ja urheilun kehitys lisäävät tai vähentävät dopingin käyttöä. WADA myöntää tukea myös tutkimuksille ravintolisien käytöstä, teknologian vaikutuksesta sekä vilpillisyyden kulttuurista.


WADAn yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen apurahaohjelma on luotu varmistamaan, että antidopingkoulutusohjelmat suunnitellaan käyttäen pohjana tutkittua tietoa.


Englannin- tai ranskankieliset hakemukset tulee toimittaa WADAlle 21.12.2015 mennessä. Hakemukset arvioi ulkopuolinen vertaisarvioija, jonka suosituksia WADAn koulutustoimikunta tarkastelee. Hakijoille ilmoitetaan tuloksista vuoden 2016 alussa.


Lisätietoa WADAn rahoittamista tutkimusaiheista sekä apurahojen hakemismenettelystä on WADAGrants-palvelussa: grants.wada-ama.org/education/home.