WADA julisti haettaviksi apurahat yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen

Maailman antidopingtoimisto WADAn apurahat yhteiskuntatieteellistä tutkimusta varten ovat nyt haettavissa. Hakemukset tulee lähettää WADAlle viimeistään 16.7.2018. Apurahoja voivat hakea yliopistot, ammattikorkeakoulut, pienyritykset sekä voittoa tuottavat ja tuottamattomat organisaatiot.

WADAn strategisiin painopisteisiin kuuluu lisätä ja edistää tieteelliseen tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa antidopingkoulutusta. Hakemuksia toivotaan sellaisten tutkimusten toteuttamiseksi, jotka mittaavat nykyisten antidopingstrategioiden ja interventioiden tehokkuutta.   

Yhteistyö eri tutkimuslaitosten ja antidopingorganisaatioisen välillä sekä monitieteisyys katsotaan eduksi hakemuksissa. Ulkopuoliset vertaisarvioijat arvioivat kaikki hakuvaatimukset täyttävät hakemukset ennen WADAn päätöksiä. Hakijat saavat tiedon tuloksista vuoden 2018 lopussa.
 
Lisätietoa: https://grants.wada-ama.org/education/home