Vaikeneminen ei ole vaihtoehto -julkaistu

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry julkaisusarjan toisessa osassa Vaikeneminen ei ole vaihtoehto paneudutaan viimeisimpään häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon yhteiskunnassa erityisesti liikunnan ja urheilun näkökulmasta.

Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuva kirjallisuuskatsaus paneutuu kattavasti häirinnän ja kiusaamisen moniulotteisiin ilmiöihin. Julkaisussa käsitellään yhteiskunnassa ja urheilumaailmassa tapahtuvaa häirintää ja kiusaamista, ilmiön yleisyyttä, luonnetta ja vaikutuksia. Lisäksi julkaisussa esitetään käytännön keinoja sekä toimenpide-ehdotuksia näiden ilmiöiden käsittelyyn ja torjuntaan.

Tietopaketti on suunnattu liikunta- ja urheilualan toimijoille, järjestöille ja viranomaisille sekä kaikille niille henkilöille, joita käsiteltävät aihealueet koskettavat tai kiinnostavat.

Suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa jokaisen tulee saada urheilla turvallisessa ympäristössä. Yhdessä eri toimijoiden kanssa tehdyillä selvityksillä ja tutkimuksilla saamme arvokasta tietoa, jota pystymme hyödyntämään esimerkiksi koulutuksissa ja muussa ennaltaehkäisevässä toiminnassa, SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso sanoo.

SUEK tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä urheilun eettisistä kysymyksistä. SUEK jakaa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi tutkittua tietoa ja pyrkii näin vaikuttamaan eettisesti kestävään urheilukulttuuriin.

Katsaus häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon liikunnan ja urheilun näkökulmasta

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh. 040 740 7477