Uusi Maailman antidopingsäännöstö hyväksyttiin

Maailman antidopingtoimisto WADAn maailmankonferenssissa hyväksyttiin uusi maailman antidopingsäännöstö sekä kansainväliset standardit, joista koulutus- ja tulostenkäsittelystandardit ovat uusia. Säännöstöä ja standardeja on valmisteltu kaksi vuotta, jonka aikana esimerkiksi säännöstö on ollut kommentointikierroksella myös suomalaisilla urheilujärjestöillä. Säännöstö ja uudet standardit tulevat voimaan 2021. 

Muutokset vaikuttavat myös suomalaiseen urheiluun. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK aloittaa Suomen antidopingsäännöstön uudistamisen, joka tulee voimaan samaan aikaan Maailman antidopingsäännöstön kanssa. 

– Suomen antidopingsäännöstön uudistaminen tullaan tekemään kevään 2020 aikana. Tällöin pystymme tiedottamaan ja kouluttamaan eri sidosryhmiämme mahdollisimman kattavasti ennen säännöstön voimaan tuloa, SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom sanoo. 

Kansainvälinen tulostenkäsittelystandardi linjaa antidopingorganisaatioiden tulostenkäsittely- sekä dopingrikkomuskuulemisprosessit. Erityisesti korostetaan kurinpitoelimen operationaalista riippumattomuutta. 

– Kurinpitojärjestelmää tullaan selkeyttämään ja nopeuttamaan. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen Antidopingasioiden valvontalautakunta muuttuu kurinpitoelimeksi ja lajiliittojen kurinpito dopingrikkomuksissa poistetaan, Lindblom sanoo. 

Toinen uusi standardi on Kansainvälinen koulutusstandardi. Tämä nostaa koulutuksen asemaa vahvasti dopingvalvonnan rinnalle antidopingtoiminnassa. 

– On hienoa, että WADA on tehnyt kaikkia maita sitovan koulutusstandardin ja näin tunnustanut koulutuksen merkityksen. Uuden standardin keskeinen ajatus on se, että jokainen urheilija tutustuisi antidopingtoimintaan koulutuksen, ei dopingtestauksen kautta. Jokaisella toimijalla on oikeus antidopingkoulutukseen, SUEKin koulutuspäällikkö Piia Pöyhönen sanoo. 

Samassa kokouksessa WADAn hallintoneuvosto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Puolan urheiluministerin, entisen 400 metrin juoksija Witold Bankan ja varapuheenjohtajaksi kiinalaisen pikaluistelun olympiavoittajan Yang Yangin.

Maailman antidopingsäännöstö 2021 ja kansainväliset standardit

Vuoden 2021 Maailman antidopingsäännöstö ja kansainväliset standardit

Toimeenpano-ohjeet sidosryhmille

Lisätietoja:

Susanna Sokka

SUEK – viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477