Urheilun korruptiota on vaikea tunnistaa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin julkaisusarjan seitsemännessä osassa paneudutaan myös tänä syksynä urheiluväkeä keskusteluttaneeseen aiheeseen eli urheilun monimuotoiseen korruptioon. SUEKin tuottama katsaus julkaistaan kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä eli 9.12.2022.

Korruptiota urheilussa on ilmennyt jo usean vuosikymmenen ajan ja urheilutoimijoiden on sitä vaikea tunnistaa. Muun yhteiskunnan tavoin korruptiota ilmenee urheilussa monissa eri muodoissa. Sen kovassa ytimessä on rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavia tekoja ja vastaavasti sen harmaalle alueelle liittyy epäeettistä vaikuttamista ja päätöksentekoa. Urheilussa korruptiota ilmeneekin huippu-urheilusta aina ruohonjuuritason toimintaan asti.

– Jotta urheilun korruptiota voidaan torjua, pitää urheiluväen ensin tunnistaa korruption ilmiö ja muodot nykyistä paremmin, ja kasvattaa tietoisuutta siitä, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Korruptio voidaan tiivistetysti kuvata vaikutusvallan väärinkäyttönä edun saamiseksi. SUEKin tuottaman katsauksen arvion mukaan kehittyneissä kansantalouksissa urheilussa tapahtuvasta korruptiosta peräti 90 prosenttia jää piiloon. Urheilun korruption syinä pidetään esimerkiksi urheilun voimakasta ja maailmanlaajuista kaupallistumiskehitystä sekä urheilun johtamiseen ja hallinnon rakenteisiin liittyviä kapeita verkostoja.

Muun yhteiskunnallisen toiminnan tavoin urheilun korruptio on hyvin moninainen ja mutkikas ilmiö, joka haastaa urheilun toimijoita kaikkialla maailmassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yksi urheilun korruption muoto on kilpailun manipuloiminen erilaisin keinoin.

– Korruptiosta vapaan urheilun tavoittelu vaatii urheiluyhteisöltä maailmanlaajuista aktiivista ja ennakoivaa toimintaa sekä monipuolista ja avarakatseista yhteistyötä muiden toimiajatahojen kanssa, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Katsaus urheilun monimuotoiseen korruptioon

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477