Ulvilan Pesä-Veikkojen tapaus siirtyy Urheilun eettiselle kurinpitolautakunnalle

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin tutkinta Ulvilan Pesä-Veikkojen naisten joukkueen valmentajaan liittyvästä urheilun vakavasta eettisestä rikkomusepäilystä etenee kurinpitovaatimuksen esittäjältä Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan käsittelyyn.

Tutkinta-aineisto toimitettiin elokuussa kurinpitovaatimusten esittäjä Juha-Mikko Hämäläiselle, joka on aineistoon perehdyttyään päättänyt viedä asian Olympiakomitean nimittämän Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi. Tapauksessa on kyse kurinpitomääräysten 5 §:n c-kohdassa tarkoitetusta seksuaalisesta häirinnästä.

– Tapauksesta tekee vakavan eettisen rikkomuksen muun muassa se, että kyseessä on ollut alisteinen suhde. Tekijänä on ollut valmentaja, kohteena on ollut puolisenkymmentä hänen valmentamaansa urheilijaa ja toiminta on jatkunut pitkään, kurinpitovaatimusten esittäjä Hämäläinen sanoo.

Tutkinta-aineiston mukaan rikkomukset ovat tapahtuneet vuosina 2019–2023. Liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset tulivat voimaan vuonna 2022, joten kurinpitovaatimus koskee vain tämän jälkeen tapahtunutta toimintaa. Suomen Pesäpalloliitto on sitoutunut yhteiseen kurinpitoon heti järjestelmän tultua voimaan.

– Kyseessä on ensimmäinen tapaus, joka viedään Urheilun keskitetyn kurinpidon käsittelyyn. Tässä linjataan samalla sitä, miten jatkossa substanssin ja prosessin osalta toimitaan, Hämäläinen sanoo.

Asian käsittelystä vastaa tästä eteenpäin Urheilun eettinen kurinpitolautakunta.

Joensuun Mailan tapaus harkinnassa

Aiemmin tiedotettu Joensuun Mailan pelaajaa Joni Rytköstä koskeva asia on edelleen kurinpitovaatimuksen esittäjä Hämäläisen harkinnassa. Asianosaisilta on pyydetty erilliset loppulausunnot ja päätös tehdään syyskuun aikana.

SUEKin tietojen mukaan asiasta on käynnissä myös poliisin esitutkinta. Urheilun kurinpitomenettely ja poliisin esitutkinta eivät liity toisiinsa. Poliisin esitutkinta etenee esitutkintalain mukaisesti ja kurinpitoasiassa noudatetaan urheilun vakavien eettisten rikkomusten käsittelyä koskevia määräyksiä.

SUEKin Tutkintaa ja kurinpitovaatimuksen esittämistä koskeva ohjeisto
Tutkintaa ja kurinpitovaatimuksen esittämistä koskeva ohjeisto (suek.fi)

Lisätietoja                    
Susanna Sokka           
puh: 040 740 7477       

Lisätietoja kurinpitovaatimusten esittämisestä
Juha-Mikko Hämäläinen
puh: 040 741 0481