Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry perustettiin

Tänään perustettu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa urheilun eettisyyden vahvistamisesta Suomessa: esimerkiksi antidopingtoiminnasta sekä urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n jäsenet hyväksyivät tänään ylimääräisessä kokouksessaan sääntömuutokset, joiden seurauksena ADT:n toimintaa laajennettiin ja organisaation nimi muuttui.


Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry jatkaa uudessa organisaatiossa aputoiminimenä.

SUEK vastaa Suomessa Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Unescon kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen, Euroopan neuvoston katsomoväkivaltayleissopimuksen sekä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen käytännön toimeenpanoista urheilun osalta. SUEKin perustaminen on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 18.11.2015 asettaman Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan toiminnalle.

SUEKin puheenjohtaja Pekka Ilmivallan mukaan ADT ottaa uudet tehtävät ja organisaatiomuutoksen vastaan suurin odotuksin. Eettisten asioiden keskittäminen osaksi uuden organisaation toimintaa tehostaa entisestään myös antidopingtoimintaa esimerkiksi tutkinnallisten menetelmien osalta, koska viranomaisyhteistyötä kehitetään. SUEKin perustaminen vahvistaa eettisten asioiden käsittelyä urheilussa ja korostaa kaikkien suomalaisten urheilutoimijoiden omaa vastuuta reilusta pelistä.

– Keskitymme uusien toimintojen nopeaan käynnistämiseen ja strategian luomiseen. Ensimmäisenä vahvistamme osaamista ja etsimme pääsihteeriä uudelle organisaatiolle. ADT:n pitkäaikainen pääsihteeri Pirjo Ruutu on tehnyt hienon kansallisen ja kansainvälisen uran antidopingtoiminnassa ja saanut myös kansainvälistä tunnustusta aktiivisuudestaan. Nyt on luonnollinen aika antaa eettisen urheilun viestikapula eteenpäin. Ruutu perehdyttää uuden pääsihteerin, jonka jälkeen hän jatkaa erityistehtävissä hoitaen esimerkiksi kansainväliset luottamustehtävät ja siirtyy eläkkeelle vuonna 2017, Ilmivalta sanoo.

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimintaan kuuluvat urheilun eettiset asiat Suomessa sekä kansainvälinen yhteistyö. Antidopingtoiminnan sekä urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisyn rinnalle saattaa tulevaisuudessa nousta muitakin eettisen urheilun teemoja. Yhdistys saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä muilta yhteistyötahoilta. SUEKilla on viisi jäsentä: Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry sekä Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Pekka Ilmivalta
SUEK – puheenjohtaja
puh. 050 596 7906