Suomalaisurheilijat tyytyväisiä dopingtestaukseen covid-19 aikana

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on dopingtestannut koronapandemiasta huolimatta urheilijoita ennakkosuunnitelmien mukaisesti reagoituaan muuttuneeseen tilanteeseen. SUEK sopeutti heti keväällä pandemian alettua testauskäytäntöjään niin urheilijoiden kuin testaushenkilöstön terveyden turvaamiseksi. SUEKin onnistumisesta tavoitteessaan kertoo urheilijoilta saatu palaute, joka paljastaa testattavien tyytyväisyyden testien järjestelyihin haasteellisina aikoina.

SUEKin urheilijakyselyn mukaan, urheilijat antoivat luottamuksensa SUEKin toiminnalle ja dopingtestauksen jatkumiselle pandemian aikana. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti hyvänä, että urheilijoita testataan myös pandemian aikana. Vastaajista 95 prosenttia koki testitapahtuman turvallisena tai erittäin turvallisena. Testit tehdään poikkeusoloissa suojavarusteista ja hygieniasta huolehtien. Myös matkailuautoja otettiin käyttöön.

– Vuosi on ollut ainutlaatuinen, sillä pandemia haastoi meidät muuttamaan nopealla aikataululla toimintaamme. Olemme erittäin tyytyväisiä hyvän urheilijapalautteen lisäksi siihen, että pystyimme reagoimaan tilanteeseen nopeasti ja testaustoimintaa pääsi jatkumaan. Otimme käyttöön uusia toimintatapoja, joissa otettiin huomioon niin viranomaisohjeistukset kuin Maailman antidopingtoimisto WADAn suositukset, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

Kehuja asenteesta ja ammattitaidosta

Urheilijat kehuivat palautteessaan SUEKin dopingtestaushenkilöstön asennetta ja ammattitaitoa. Urheilijat arvostivat myös testaajien ystävällistä asennetta ja selkeää viestintää erityisjärjestelyistä. Huotari kiittää urheilijoita ja muistuttaa, että turvallinen testaustapahtuman läpivienti vaatii onnistuakseen myös hyvää yhteistyötä urheilijoiden kanssa

Kyselyn mukaan suomalaisurheilijat luottavat SUEKin testaukseen. Poikkeusaika herättää urheilijoissa kuitenkin huolta siitä, ovatko kaikki kilpailijat dopingvalvonnan ja -testauksen suhteen yhdenvertaisessa asemassa myös kansainvälisesti. Tästä huolimatta yli puolet vastaajista ei pidä pandemiaa uhkana puhtaalle urheilulle.

Testauspäällikkö luottaa siihen, että kuluneen poikkeusvuoden opit näkyvät myöhemminkin testausorganisaation kykynä reagoida mahdollisiin nopeisiin muutoksiin tai vaatimuksiin.

– Teimme erityisjärjestelyitä ja otimme käyttöön muun muassa suojavarusteet ja matkailuauton. Tilanne on haastanut dopingtestausta ja eri maissa teknologiaa on hyödynnetty uudella tavalla testauksen toteuttamisessa. Uskon, että tämä kehitystyö tulee jatkumaan. Emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Nyt tiedämme, että pystymme nopealla aikataululla muuttamaan käytäntöjämme ja reagoimaan uusiin tilanteisiin, Huotari toteaa.

Urheilijakysely lähetetiin urheilijoille, joita SUEK testasi 1.6.–30.11.2020 aikana. Lähes puolet vastaajista olivat 18–25-vuotiaita ja vastaajista hieman yli puolet oli testattu kilpailuiden yhteydessä. Vastausprosentti oli korkeampi kuin yleensä urheilijakyselyissä. Kyselyyn vastasi yli 400 urheilijaa.

 

 

Lisätietoja: 

Susanna Sokka

SUEK-viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477