SUEKin testaustoiminta sai urheilijoilta vahvan luottamuksen

Suomalaiset huippu-urheilijat luottavat Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin testaustoimintaan. Tämä käy ilmi SUEKin vuoden 2021 aikana testatuille urheilijoille tekemästä kyselystä.

Urheilijat kehuivat erityisesti SUEKin dopingtestaajien ystävällisyyttä sekä kieli-, viestintä ja ammattitaitoa. Urheilijoista 96 prosenttia koki, ettei dopingtesti häirinnyt kilpailu- tai harjoitussuoritusta. Testaustilanteen kokonaisarvioksi urheilijat antoivat 4,7 asteikolla 1–5.

Urheilijat näkevät SUEKin tärkeänä roolina testaamisen rinnalla myös tiedon jakamisen. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta urheilijasta kertoi saavansa riittävästi tietoa kielletyistä aineista ja menetelmistä ja kaksi kolmesta vastaajasta oli osallistunut SUEKin antidopingkoulutukseen.

Dopingtestausjärjestelmän uskottavuus on korkealla tasolla, sillä vain 7 prosenttia vastaajista uskoi dopingin vaikuttaneen osallistumansa kotimaisen urheilukilpailun tuloksiin. Kansainvälisissä kilpailuissa vastaava luku oli 17 prosenttia.

Testatuilta urheilijoilta saatujen kehujen ja luottamuksen merkitystä nostaa dopingvalvonnassa viime vuonna koetut isot asiat. Urheilijat ovat kokeneet pandemian aikana testaustoiminnan turvalliseksi ja testausta on Suomessa pystytty tekemään normaalisti.

Testaustoimintaan on pandemian lisäksi vaikuttaneet muutkin ulkoiset asiat:

– Poikkeuksellisesti järjestettiin kahdet olympialaiset ja paralympialaiset hyvin lähekkäin. Tämä vaikutti merkittävästi testaukseen, sillä nämä kisat määrittelevät osaltaan testauksen suunnittelua, ajoittamista ja kohdentamista. Lisäksi olympialaisiin ja paralympialaisiin tähtäävien urheilijoiden testaamiseen liittyy kansainvälisiä vaatimuksia, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

SUEK teki vuonna 2021 dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla yhteensä 2 745 kappaletta. Vuonna 2020 testien määrä oli 2 599. Testeistä valtaosa oli SUEKin kansallisen testausohjelman testejä. Testatuimmat lajit olivat yleisurheilu (304), jääkiekko (224) ja maastohiihto (190).

Maailman antidopingtoimisto WADAn tilastojen mukaan, dopingtestaus on toipunut koronapandemian aiheuttamasta testausmäärien vähenemisestä. Vuoden 2021 aikana tehtyjen dopingtestien kokonaismäärä on alhaisempi kuin vuonna kuin vuonna 2019, mutta kilpailujen ulkopuolella urheilijoita testattiin vuonna 2021 enemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Kokonaismäärän lasku selittyy useiden suurtapahtumien peruuntumisella vuoden 2021 aikana, joten kilpailuissa tehtyjen testien määrä jäi edelleen normaalivuosia pienemmäksi. Kaikkiaan vuonna 2021 tehtiin 274 254 testiä 256 antidopingorganisaation toimesta.

Dopingtestitilasto 2021

Lisätietoja:
Susanna Sokka
viestintäpäällikkö – SUEK
puh: 040 740 7477