SUEKin syyskokoustiedote 2021

SUEKin syyskokous järjestettiin 8.12.2021.

Syyskokouksessa päätettiin SUEKin sääntöjen muuttamisesta koskien vakavien eettisten rikkomusten tutkintaa ja kurinpitovaatimusten esittämistä Olympiakomitean hallinnoimalle riippumattomalle vakavien eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnalle. Sääntöihin lisättiin SUEKin tehtäviin vakavien urheilun eettisten rikkomusten tutkinta ja kurinpitovaatimusten esittäminen niitä koskevien urheilun yhteisten kurinpitomääräysten mukaisesti.

Lisäksi vahvistettiin SUEKin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä päätettiin SUEKin hallitus vuosille 2022–2023. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pia Ek.

Hallituksen jäsenet 2022–2023

Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Hanna-Mari Manninen
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä
Merja Salmi

Hallituksen varajäsenet
Juha Post
Lotta Toivonen

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949