SUEKin hallitustiedote 7/2021

SUEKin hallituksen kokous 7/2021 järjestettiin 15.12.2021.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson ilmaisi huolensa Et ole yksin -hankkeen tilanteesta. STEA on tehnyt alustavan kielteisen päätöksen hankkeen rahoituksesta vuodelle 2022. Väestöliiton ja urheiluyhteisön yhteistyöhankeen tavoitteena on turvallinen urheiluharrastus. Et ole yksin -puhelin ja -chat -palvelut ovat tarjonneet ammattiapua epäasiallista kohtelua havainneille ja kokeneille vuodesta 2018. Urheiluyhteisö on löytänyt palvelun ja tietoisuus tästä on kasvanut viime vuosina. Todettiin, että palvelun loppuminen tilanteessa, jossa ilmiö saa enemmän näkyvyyttä ja se tunnistetaan entistä paremmin, on erittäin huolestuttavaa. Urheiluyhteisöllä ei ole vastaavaa osaamista kuin Väestöliiton asiantuntijoilla. Tarvetta keskustelulle ammattilaisten kanssa on, eikä kukaan muu taho tarjoa vastaavaa. Hallitus keskusteli rahoitusmahdollisuuksista ja siitä, miten SUEK voisi edesauttaa asiassa. Päätettiin selvittää asiaa edelleen.

Päätösasiat

Vuoden 2022 alusta tulee voimaan urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Määräyksissä SUEKin tehtäväksi on määritelty rikkomusten tutkinta ja kurinpitomääräysten esittäminen Olympiakomitean hallinnoimalle riippumattomalle kurinpitolautakunnalle. Hallitus päätti nimetä kurinpitovaatimusten esittäjiksi aluesyyttäjät Juha-Mikko Hämäläisen (Syyttäjälaitos, Eteläinen alue) sekä Tarmo Tannerin (Valtakunnansyyttäjän toimisto).

Strategiansa mukaisesti SUEK vahvistaa urheilijoiden äänen kuulemista ja urheilijoiden osallistamista urheilun eettisissä asioissa. Panu Autio oli valmistellut hallituksen toimeksiannosta esityksen asiasta. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa valmistelua yhdessä urheilijoiden edustajien kanssa. 

Muut asiat

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja kiitti hallituksessa lopettavia Panu Autiota ja Kimmo J. Lipposta hyvästä hallitustyöskentelystä.

Kokoukseen osallistuivat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Panu Autio
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

poissa
Merja Salmi

Varajäsenet

Kimmo J. Lipponen
Lotta Toivonen

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949