SUEKin hallitustiedote 6/2021

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 16.11.2021.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson kertoi dopingtestauksen olevan tavoitteenmukaisessa aikataulussa. Olympia- ja Paralympiakilpailut näkyvät jo testauksessa sekä urheilijoiden pooliasioissa ja tuovat osaltaan lisätyötä.

Koulutustoiminnassa on ollut pandemian vuoksi pientä pudotusta edellisvuoteen verrattuna. Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittaneiden määrä on kaksinkertaistunut.

SUEKin farmaseutti Anna Simula jää vuorotteluvapaalle 3.1.2022 alkaen. Sijaiseksi valittiin Maarit Lahtivirta.

Päätösasiat

Hallitus päätti vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittämistä syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Syyskokous kutsutaan koolle 8.12.2021 klo 10:00.

Muut asiat

Panu Autio esitteli lyhyesti mallia urheilijoiden äänen kuulemiseen eettisissä asioissa. Päätettiin, että seuraavassa hallituksen kokouksessa on aiheesta tarkempi esitys.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 15.12.2021.

Kokouksessa läsnä olivat

varsinaiset jäsenet
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja

Panu Autio
Niko Jakobsson
Merja Salmi
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Kimmo J. Lipponen
Lotta Toivonen

poissa
Pia Ek, puheenjohtaja
Olavi Airaksinen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949