SUEKin hallitustiedote 5, 6 ja 7/2023

SUEKin hallituksen 5. kokous järjestettiin 14.-21.6.2023.

Sähköpostikokouksessa päätettiin SUEKin pankkiasioista.

SUEKin hallituksen 6. kokous järjestettiin 5.7.2023.

Käytiin lävitse henkilöstöön liittyviä asioita.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä
Merja Salmi

varajäsenet
Lotta Toivonen 

poissa
Juha Post

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja

SUEKin hallituksen 7. kokous järjestettiin 18.9.2023.

Pääsihteerin katsaus

Esillä oli hallitusohjelman linjaus rahapelijärjestelmän uudistamisesta. Suomen rahapelijärjestelmää avataan lisenssimallilla viimeistään 1.1.2026. Jo aiemmin lisenssijärjestelmään siirtyneiden maiden kokemuksista tulee ottaa oppia uutta järjestelmää rakennettaessa. Suomessa pitää ehdottomasti varmistaa, että toimenpiteet kilpailumanipulaation torjunnassa pysyvät vähintään nykyisellä tasolla ja ongelmapelaamiseen liittyvät asiat ratkaistaan vastuullisesti.

SUEK toteuttaa urheilujärjestöjen Reilun kilpailuiden ohjelmien arvioinnin. Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa urheilujärjestöjä laatimaan antidopingohjelmat sekä toteuttamaan, arvioimaan ja tarvittaessa päivittämään ohjelmia. Antidopingohjelman lisäksi urheilujärjestöiltä edellytetään kilpailumanipulaation torjuntaohjelmat. Suoritettavassa arvioinnissa otetaan huomioon niin järjestöjen ohjelmat kuin toimenpiteiden toteuttaminen. Loppuvuodesta valmistuvan arvioinnin tulokset raportoidaan opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Keskeiset tilaisuudet ja tapahtumat

  • 19.6. Urheilujärjestöjen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaaminen. Järjestetty yhdessä Olympiakomitean kanssa.
  • 30.6. SuomiAreena. Korruptio Suomalaisessa urheilussa – Vaikutusvallan väärinkäyttö. Järjestetty yhdessä Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kanssa.
  • 15.–16.8. Pohjoismaiden antidopingtoimistojen tapaaminen
  • 23.8. Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteiden laitos, tapaaminen yhteistyöstä ja -käytänteistä sopiminen.
  • 8.–10.9. Dopingtestaajien ja -avustajien koulutus
  • 14.9. ja 1.11. DNV:n ISO 9001-laatujärjestelmän ulkoinen auditointi
  • 15.9. Ministeritapaaminen Sandra Bergqvist, yhdessä Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan kanssa
  • Suunnitteilla ensimmäinen tapaaminen kansallisten integriteettitoimistojen johtajille.

Keskustelussa

Raportoitiin kahdeksan kuukauden toiminnan toteuma sekä budjetti. Molemmat toteumat ovat suunnitelman mukaiset ja hallitus esitti tyytyväisyytensä toiminnan toteumaan.

Päätösasiat 

SUEKin henkilöstölle hankitaan työkykyvakuutus, jonka avulla pyritään parantamaan työkykyä ja vähentämään sairauspoissaoloja.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 14.11.2023.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Lotta Toivonen 

poissa
Juha Post
Merja Salmi

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949