SUEKin hallitustiedote 5/2021

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 21.10.2021.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson kertoi, että niin dopingtestauksessa kuin koulutuksessa päästään tavoitteisiin. Lajiliitot sekä kaksi pelaajayhdistystä on kutsuttu osallistumaan tutkimukseen Urheilijoiden kokemuksia suomalaisesta kilpaurheilusta.

Tulevat tapahtumat:

  • SUEKin ja Poliisihallituksen kansainvälinen koulutus viranomaisille ja urheilujärjestöille kilpailumanipulaation tunnistamisesta 2.-4.11.2021. Mukana urheilujärjestöjen lisäksi poliisi, syyttäjä ja Veikkaus. Tilaisuudessa urheilijanäkökulmaa tuo Jean Fridolin Nganbe Nganbe.
  • Liittotilaisuus vakavien eettisten rikkomusten tutkinnasta ja rangaistusvaatimusten esittämisestä 12.11.
  • Antidoping- ja kilpailumanipulaatio- ohjelmien kriteeristön julkaiseminen urheilujärjestöille 17.11.

Keskustelussa

Pääsihteeri esitteli kesällä hyväksytyn SUEKin strategian pohjalta tehdyn toimeenpanosuunnitelman, joka tulee päivittymään vuosittain. Hallitus nosti esille SUEKin roolin kirkastamisen tärkeyden sekä yhteistyön eri tahojen kanssa. Kokouksessa todettiin, että SUEKin on tärkeää osallistua keskusteluun urheilun eettisistä asioissa toimeenpanosuunnitelmassa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Päätösasiat

Päätettiin SEUKin sääntöjen muuttamisesta tarkoituksen toteuttamisen osalta:

Urheilun eettisiin asioihin liittyvä ennaltaehkäisevä toiminta yhteistyössä urheilu-sekä muiden toimijoiden kanssa sekä vakavien urheilun eettisten rikkomusten tutkinta ja rangaistusvaatimusten esittäminen niitä koskevien urheilun yhteisten kurinpitomääräysten mukaisesti.

SUEK tekee tutkintaa eettisissä rikkomuksissa ainoastaan niissä lajeissa, joiden lajilitot ovat sitoutuneet urheilun yhteisiin eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin 1.1.2022 alkaen.

Muut asiat

Panu Autio kertoi, että hän on valmistellut urheilijavaliokunnan tai vastaavan rakenteen perustamista SUEKille yhdessä urheilijoiden organisaatioiden kanssa. Hän on käynyt keskusteluja myös kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Aution arvion mukaan esitys asiasta tulee hallituksen käsittelyyn vielä vuoden 2021 aikana.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 16.11.2021.