SUEKin hallitustiedote 4/2021

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 14.9.2021.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson esitteli niin toimintojen kuin talouden toteuman 8/2021. Covid-19 vaikuttaa edelleen toimintaan niin koulutuksissa kuin testauksissa. Dopingtestaukseen kansainvälisissä tapahtumissa testaajilta edellytetään tulevaisuudessa International Testing Agency ITAn koulutuksen suorittaminen. SUEKin testaajat suorittivat ITAn dopingtestaajakoulutuksen11.9.2021.

SUEK aloittaa tänä syksynä laajan Kilpaurheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimusprojektin. Lajiliittojen kanssa yhdessä toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa urheilussa. Tutkimuskohteena on urheilukulttuurimme hyvät ja vahvistavat mallit sekä myös urheilijoiden kokema epäasiallinen kohtelu. Avoimella haulla kumppaniksi valittiin UKK-instituutti ja vastuulliseksi tutkijaksi Satu Kaski.

Keskustelussa

Kokouksessa käydyn lähetekeskustelun jälkeen päätettiin, että SUEKin sääntöjä esitetään muutettavaksi tänä syksynä. Muutoksen taustalla on urheilun keskitetyn kurinpidon tuoma muutos SUEKin toimintaan. Muutoksessa määritellään SUEKin toiminta vakavien eettisten rikkomusten tutkinta ja rankaisuvaatimusten esittämisestä niitä koskevien urheilun yhteisten kurinpitomääräysten mukaisesti.

SUEKin sääntöjä tullaan päivittämään myös urheilijavaliokunnan perustamisen osalta. Uusi urheilijavaliokunta vahvistaisi urheilijoiden asemaa ja toisi entistä enemmän urheilijoiden näkemyksiä esille heitä koskevien päätösten teossa. Hallituksen urheilijajäsen Panu Autio valmistelee yhdessä urheilijayhteisön kanssa asiaa ja se esitellään hallitukselle ensi vuoden aikana.

Kokouksessa raportoitiin hallitukselle korjaavista toimenpiteistä erivapausneuvonnassa: SUEK on tarkentanut kirjauksia omilla nettissivuillaan sekä KAMU-lääketietohaussa niin selainversiossa kuin sovelluksessa. Lisäksi SUEK on ollut yhteydessä Maailman antidopingtoimisto WADAn lääketieteelliseen osastoon ja suositellut vastaavaa tarkennusta myös WADAn ensi vuodeksi julkaisemaan kansainväliseen Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -standardiin.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 21.10.2021.

Kokouksessa läsnä olivat

varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Panu Autio
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä
Merja Salmi (saapui keskustelussa osan viimeisen kohdan aikana)

varajäsenet

Kimmo J. Lipponen
Lotta Toivonen

henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:

Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri

puh: 0400 878 949