SUEKin hallitustiedote 3/2021

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 22.3.2021.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson esitteli talouden ja dopingtestauksen toteuman 4/2021. Lisäksi hallitusta informoitiin henkilöstöasioista. Tutkinnan asiantuntijaksi palkattiin Ben Sjöroos, lisäksi koulutuspäällikön äitiyslomasijaisuuden haku on auki.

Keskustelussa

SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom esitti tilannekatsauksen Olympiakomitean johdolla valmisteltavan urheilun yhteisen kurinpitosäännöstön tilanteesta. Asiaa käsitellään seuraavan kerran Olympiakomitean kevätkokouksessa.

Marja Koponen esitteli tekemänsä Dopingista antidopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan julkaisun. Selvityksessä käydään lävitse ensimmäistä kertaa säännöstön keskeisten muutosten vaikutukset dopingvalvontaan Suomessa. Selvitys on tarkoitettu kaikille antidopingtoimintaan urheilutoimijoille ja muille keskeisille sidosryhmille.

SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen esitti Kilpailumanipulaatrion kansallisen tilannekuvan. Se tehtiin ensimmäistä kertaa SUEKin johdolla kansallisessa yhteistoimintaryhmässä, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vuosille 2020–2022. Tilannekuvan tarkoituksena on tunnistaa suomalaista urheilua koskevat riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat keskeisessä osassa kilpailumanipulaation torjunnassa. Tilannekuva julkaistaan 27.5.2021.

Päätösasiat

Yhdistyksen kevätkokous päätettiin kutsua koolle etänä 28.5.2021 kello 10:00. Kokoukseen tuodaan hallituksen esityksen mukaisesti SUEKin strategia vuosille 2022–2025 sekä vuoden 2020 vuosikertomus ja tarkennettu talousarvio vuodelle 2021.

Lisäksi hallitus päätti TES:in mukaiset palkankorotukset.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 9.6.2021.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Panu Autio (keskustelussa-osasta lähtien)
Niko Jakobsson
Merja Leinonen
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Kimmo J. Lipponen (poistui Dopingista antidopingiin -selvityksen esittelyn aikana)
Lotta Toivonen

poissa
Olavi Airaksinen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö
Jouko Ikonen (paikalla kilpailumanipulaation kansallisen tilannekuvan esittelyn ajan)

muut
Marja Koponen (paikalla Dopingista antidopingiin -selvityksen esittelyn ajan)

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949