SUEKin hallitustiedote 2/2022

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 24.3.2022.

Keskustelussa

SUEKin viestinnän linjaukset päivitetään vastaamaan uutta strategiaa. Keskeisenä on SUEKin nykyisen roolin selkiyttäminen sidosryhmille. Keskusteluissa nousi esiin muun muassa päätöksistä ja tutkimuksista viestiminen. Linjaukset näiden osalta valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Päätösasiat

Päätettiin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen esittämistä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi, joka järjestetään 31.5.2022.

Panu Autio (Suomen Huippu-Urheilijoiden Unioni – SHU) ja Ella Junnila (Yleisurheilijat ry) esittelivät, miten urheilijoiden ääni saadaan vahvemmin kuulumaan urheilun eettisissä asioissa. He esittivät, että SUEKin hallituksen urheilijajäsenten määrää tulisi lisätä nykyisestä yhdestä jäsenestä kolmeen jäseneen. Lisäksi he esittivät, että urheilijat muodostavat riippumattoman urheilijoiden eettisten asioiden paneelin. Paneeli koottaisiin Suomen Huippu-urheilijoiden Unionin yhteyteen. Heidän ajatuksensa oli, että SUEK tekisi tiivistä sopimukseen perustuvaa yhteistyötä paneelin kanssa. Hallitus valtuutti toimiston valmistelemaan keskustelua hallituspaikkamuutoksista jäsenten kanssa sekä yhteistyösopimusta Suomen Huippu-urheilijoiden Unionin kanssa.

Hallitus arvioi vuonna 2019 tehtyjä toimiston työntekijöiden OTO-käytäntöjen toimivuutta. Käytäntöjen todettiin pääsääntöisesti toimivan hyvin ja niihin tehtiin pieniä muokkauksia.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 11.5.2022.

Kokoukseen osallistuivat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Merja Salmi

Varajäsenet

Juha Post
Lotta Toivonen

Poissa

Olavi Airaksinen
Samuli Salanterä

Esittelijät

Heidi Vierros, tilintarkastaja
Panu Autio, Suomen Huippu-Urheilijoiden Unioni, varapuheenjohtaja
Ella Junnila, Yleisurheilijat ry puheenjohtaja

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949