SUEKin hallitustiedote 2/2021

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 22.3.2021.

 

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteerin katsauksessa Teemu Japisson kertoi WADAn virtuaalitapaamisesta, jossa keskusteluissa oli muun muassa SUEKin toiminta koronatilanteessa, paperiton testaaminen, uusi Puhtaasti paras -verkkokoulutus sekä antidopingohjelmat. Erityistä kiinnostusta herätti projekti teknologiakartoituksen liittyvä projekti, jonka SUEK aloitti viime Suunnon kanssa. Keskustelua WADAn kanssa on jatkettu projektiin liittyen.

SUEK on antanut myös lausuman WADAn kyselyyn, joka koskee heidän hallintonsa kehittämistä. Johtavien antidopingorganisaatioiden kokouksessa tuli esille organisaatioiden yhteinen halu kehittää WADAa entistä vahvemmaksi toimijaksi muun muassa lisäämällä sen hallinnon riippumattomuutta ja urheilijoiden sekä muiden toimijoiden vaikutuksellisuutta.

Keskustelussa

SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom esitti tilannekatsauksen Olympiakomitean johdolla valmisteltavasta urheilun yhteisen kurinpitosäännöstön valmistelusta.

Järjestelmässä koko suomalaisella urheilulla olisi yhteinen riippumaton elin, joka käsittelisi rikkomuksia. SUEKin tehtävänä tässä mallissa olisi rikkomusten tutkinta sekä mahdollinen syyttäjänä toimiminen.

Päätösasiat

Strategiatyö aloitettiin tammikuussa jäsenjärjestöhaastatteluilla, joissa selvisi, että jäsenten odotukset SUEKin toimintaa kohtaa olivat hyvin erilaiset, välillä jopa ristiriitaiset. Tämän vuoksi päätettiin kutsua kaikki jäsenet koolle, ja käydä avoin keskustelu hallituksen hyväksymän strategiaversion pohjalta. Strategia on tarkoitus hyväksyä kevätkokouksessa. Päätettiin myös tilinpäätöksen esittämisestä yhdistyksen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 11.5.2021.

 

Kokoukseen osallistuivat:

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Panu Autio
Niko Jakobsson
Merja Leinonen (poistui päätösasioiden jälkeen)
Petri Pohjonen (keskusteluista lähtien)
Samuli Salanterä (ajankohtaisista asioista lähtien)

varajäsenet
Kimmo J. Lipponen (ajankohtaisista asioista lähtien)
Lotta Toivonen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949