SUEKin hallitustiedote 1/2022

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 8.2.2022.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteeri Teemu Japissonin mukaan olympialaiset sekä paralympialaiset ovat aiheuttaneet lisätyötä dopingvalvonnassa. SUEK on myös olympialaisten aikana mukana ryhmässä, joka tarkkailee mahdollisia kilpailumanipulaatiorikkomuksia.

Maailman antidopingtoimisto WADAn vuoden 2025 Maailman konferenssin hakuaika päättyy maaliskuun lopussa. Tampere on ilmaissut kiinnostuksensa tämän maailman suurimman antidopingtapahtuman tilaisuuden järjestämisestä. Hallitus suhtautuu hakuun myönteisesti. Hakuprosessiinlähteminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)myönteistä rahoituspäätöstä.

Vuoden lopussa valmistui Janne Ripatin tekemä Selvitys urheilutapahtumien sopimusperusteisesta porttikieltojärjestelmästä. Selvityksessä on pohdittu porttikieltojärjestelmän toteuttamisen mahdollisuuksia eri tahojen toimesta. Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne porttikiellon käsitettä. Selvityksessä kartoitetaan, onko Suomessa mahdollista toteuttaa urheilutapahtumia koskeva sopimusperusteinen porttikieltojärjestelmä ja mitä juridisia toimenpiteitä sen toteutus edellyttäisi. Selvitys julkaistaan osana SUEKin julkaisusarjaa kevään aikana.

Ajankohtaisissa asioissa tuotiin esiin myös käynnissä oleva liikuntalain uudistaminen. Hallituksen keskustelun pohjalta kannustettiin pohtimaan, onko SUEkin näkökulmasta muutostarpeita lakiin.

SUEK tekee Suomen pesäpalloliiton pyynnöstä tutkinnan epäasiallisesta käyttäytymisestä. Tutkintaa on suoritettu ja sen arvioitu valmistumisaika on maaliskuu. Tutkintaraportti toimitetaan Suomen Pesäpalloliitolle. Tämän jälkeen tapaus siirtyy liittojohtokunnan käsittelyyn, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Vuoden 2022 alusta tuli voimaan liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset. Pesäpalloliitto on sitoutunut näihin uusiin kurinpitomääräyksiin. Koska tutkittava häirintätapaus on tapahtunut ennen kurinpitomääräysten voimaantuloa, sovelletaan tapaukseen tapahtuma-aikaisia Pesäpalloliiton sääntöjä.

Keskustelussa

Kokouksessa käsiteltiin päättynyttä SUEKin ensimmäistä strategiakautta 2017–2021. Hallitus katsoi, että SUEK onnistui ensimmäisellä strategiakaudella hyvin niin organisaatiomuutoksesta kuin toimintansa laajenemisesta urheilun eettisissä asioissa.

Pääsihteeri esitteli vuosittain toteutettavan työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Tulokset ovat lähellä suomalaisten työyhteisöjen keskiarvoja.

Päätösasiat

Hanna-Mari Manninen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Päätettiin perustaa toistaiseksi voimassa oleva viestintäassistentin toimi ja valtuutettiin toimisto käynnistämään rekrytointi.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 24.3.2022.

Kokoukseen osallistuivat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

Varajäsenet

Juha Post
Lotta Toivonen

Poissa

Merja Salmi

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom (hallituksen sihteeri)

Lisätietoja:

Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949