SUEKin hallitustiedote 1/2021

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 1.2.2021.

Ajankohtaiset asiat

Toivotettiin tervetulleeksi SUEKin hallituksen uudet jäsenet Samuli Salanterä sekä varajäsen Lotta Toivonen.

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kertoi alustavat tiedot tilinpäätöksestä 2020 sekä esitteli vuoden 2021 taloutta. Katsauksessa käytiin lävitse myös muutoksia henkilöstössä sekä antidopingtoiminnan raportti vuoden alusta.

Keskustelussa

SUEKin strategia uudistetaan vuosille 2022–. Osana uudistusta selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä niin SUEKista kuin urheilun eettisistä asioista. Sidosryhmien näkemyksiä selvitettiin sähköisellä kyselyllä, jäsenten eli Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Olympiakomitean, Paralympiakomitean sekä urheilulääkäriyhdistyksen haastattelujen kautta. Kyselyiden tekijä Miika Kyllönen esitteli tulokset, joiden pohjalta hallitus kävi keskustelua strategiasta.

Päätösasiat

Keskusteltiin SUEKin tutkintatoiminnasta sekä siihen tulleista paineista viimeisten vuosien aikana. SUEKissa tutkintaa tekee tutkintapäällikkö Jouko Ikonen, joka esitteli työnkuvaansa sekä viime vuosien aikana tehtyjä epäasialliseen käytökseen liittyviä tutkintoja.

Sääntöjensä mukaan SUEK tekee tutkintaa ja tiedustelua seuraavista asioista:

  • Dopingrikkomuksiin liittyvien tapausten tutkinta,
  • Urheilukilpailujen manipulointiin liittyvien rikkomusten tutkinta urheilun sääntöjen osalta,
  • Katsomoväkivaltaan liittyvien rikkomusten tutkinta urheilun sääntöjen osalta.

Keskusteltiin myös SUEKin roolin mahdollisesta virallistamisesta urheilun eettisten rikkomusten tutkinnassa. Urheilujärjestöt valmistelevat yhteistä kurinpitosäännöstöä, tutkintaa ja kurinpitoelintä eettisiin rikkomuksiin vuoden 2021 aikana. Valmistelussa on pidetty tärkeänä, että tutkinta keskitettäisiin taholle, jolla on asiaan riittävää osaamista. Aiemmat laajat kurinpitomenettelyt ovat myös osoittaneet, että menettelyssä olisi tarpeellista käyttää asian esittelijää, ”syyttäjää”, asianomistajien ja/tai liittojen rinnalla. SUEKin tehtäväksi kokonaisuudessa on suunniteltu tutkinnasta vastaaminen sekä syyttäjänä toimiminen kurinpitomenettelyssä. SUEK ei pysty vastaamaan eettisten asioiden tutkinnasta ja nykyisistä tiedustelun sekä tutkinnan tehtävistään nykyisillä resursseilla.

Hallitus valtuutti pääsihteerin ja tutkintapäällikön aloittamaan rekrytoinnin, OKMn avustuspäätöksen vuodelle 2021 tultua. Urheilun yhteisten kurinpitosääntöjen mahdollisten muutosten vuoksi SUEKin säännöt tullaan päivittämään kevään 2021 aikana. Päivityksessä otetaan huomioon SUEKin toiminnan mahdollinen laajeneminen sekä muut urheilun keskitetyn kurinpidon mukanaan tuomat muutokset.

Muut asiat

Käytiin lävitse työhyvinvointikyselyn tulokset sekä toimiston valmistelemat esitykset työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 22.3.2021.

Kokouksessa läsnä olivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Panu Autio
Niko Jakobsson
Merja Leinonen
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Kimmo J. Lipponen (poistui päätösasioiden aikana)
Lotta Toivonen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri (poissa muut asiat)
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö (poissa muut asiat)
Jouko Ikonen, tutkintapäällikkö (paikalla tutkinnan rekrytoinnin osuuden)

Muut:
Miika Kyllönen, sidosryhmäkyselyn tekijä (paikalla strategiaosuuden)

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949