SUEKin hallituksen kokous 9/2023

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 11.12.2023.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteerin katsauksessa esillä oli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käyty tavoitekeskustelu vuodelle 2024, jossa nousi esiin OKM:n tyytyväisyys niin nykyiseen toimintaan kuin ensi vuoden suunnitelmaan.

Sisäministeriö järjesti 28.11.2023 kuulemistilaisuuden kaikille sidosryhmilleen urheiluvedonlyönnin siirtyessä lisenssijärjestelmään. SUEKin nostot valmistelijoille koskivat muun muassa kilpailumanipulaation vastaisen valtiosopimuksen ratifiointia sisältäen urheilupetoksen kriminalisoinnin sekä velvoitetta kilpailumanipulaatiota koskevan tiedon jakamisesta niin SUEKille kuin kansalliselle yhteyspisteelle.

Päätösasiat

Hallitus hyväksyi SUEKin uuden ympäristöohjelman käytännön toimenpiteitä, joilla pyritään entistä ympäristövastuullisempaan toimintaan muun muassa työmatkaliikkumisen osalta. Toimenpiteet kirjattiin SUEKin eettisiin pelisääntöihin.

SUEKin toimiston työstämät Kansainvälisen toiminnan linjaukset hyväksyttiin. Linjausten tavoitteena on kehittää muiden kansainvälisten toimijoiden osaamista SUEKin hyvien toimintamallien avulla, vaikuttaa kansainvälisissä yhteisöissä linjauksissa valituissa asioissa sekä lisätä SUEKin henkilöstön osaamista.

Seuraava kokous

Vuosikokouksen 14.12. valitsema uusi hallitus kokoontuu tammikuussa 2024.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Juha Post
Lotta Toivonen

poissa
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Merja Salmi

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949