SUEKin hallituksen kokous 8-2018

SUEKin hallituksen kokous pidettiin 23.10.2018

Strategia

Hyväksyttiin SUEKin strategia vuosille 2019–2021. Strategia viedään tiedoksi
syyskokoukselle.

Toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019 syyskokoukselle päätettäväksi.

Talousarvio

Hyväksyttiin talousarvio 2019 syyskokoukselle päätettäväksi.  

Taloussääntö

Taloussäännöstä käytiin lähetekeskustelu. Taloussääntöä valmistellaan seuraavaan
kokoukseen.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää KPMG:tä tilintarkastajaksi syyskokoukselle vuosiksi 2018–2019.

Muut asiat

Suomen Olympiakomitean hallitus vastasi SUEKin hallituksen haasteeseen suorittamalla
Puhtaasti paras -antidopingverkkokoulutuksen. Olympiakomitean hallitus haastoi mukaan
opetus- ja kulttuuri ministeriönliikuntayksikön sekä Valtion liikuntaneuvoston jäsenet.

Seuraava kokous

SUEKin syyskokous on 24.11.2018 klo 13:00–14:00.
SUEKin hallituksen seuraava kokous on 27.11. klo 13:00–15:00.

Kokouksessa läsnä olivat:
Timo Laitinen, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Niko Jakobsson
Nelli Kuokka

Poissa:
Petri Pohjola
Olavi Airaksinen
Antti Kempas
Maria Carlsson

Henkilökunta:
Petteri Lindblom, vt pääsihteeri, lakiasiainjohtaja
Nina Laakso, hallituksen sihteeri, tutkimuspäällikkö

Lisätietoja:
Petteri Lindblom
SUEK – vt. pääsihteeri, lakiasiainjohtaja
puh: 0400 272 887