SUEKin hallituksen kokous 8/2023

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 14.11.2023.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteerin katsauksessa oli esillä vedonlyönnin lisenssijärjestelmään siirtyminen. SUEKin näkökulmasta on tärkeää, että kilpailumanipulaation torjunta otetaan valmistelussa huomioon ja sen toteuttamiseen kohdennetaan riittävät resurssit. Ministeriö järjestää kuulemistilaisuuden aiheesta 28.11., jossa SUEK tuo esille kilpailumanipulaation torjunnan edellyttämät toimenpiteet. 

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist valittiin Euroopan edustajana Maailman Antidopingtoimisto WADAn hallintoneuvostoon. SUEKin henkilöstö esitteli ministerille antidopingtoimintaa kuun alussa järjestetyssä tilaisuudessa.

Lähes 90 urheilujärjestöä vastasi Reilun kilpailun (antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaation torjunta) ohjelmien arviointiin. Nyt SUEKin henkilöstö arvioi järjestöjen vastaukset. Arvioinnissa on mukana niin ohjelmat kuin niiden toteutus. Arviointi valmistuu joulukuun aikana ja tulokset toimitetaan sekä järjestöille että opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään ohjelmien piiriin kuuluvien urheilujärjestöjen avustusvalmistelussa osana vastuullisuusarviointia.

SUEKilla on ISO 9001:2015 -laadunhallintastandardin sekä Maailman antidopingsäännöstön ja sen kansainvälisten standardien vaatimusten mukainen laadunhallintajärjestelmä. Laatujärjestelmän ulkoinen auditointi on suoritettu DNV:n toimesta ja saatu palaute on ollut myönteistä. 

SUEK toimii aktiivisesti kansallisten integriteettitoimistojen yhteistyöverkoston käynnistäjänä. Kansainvälisesti yhä useampi antidopingtoimisto laajentaa tehtäviään koskemaan muita integriteettiasioita. Toimistojen välinen yhteistyö mahdollistaisi tehokkaamman toiminnan, jolloin esimerkiksi yhteiset kehityshankkeet auttaisivat kaikkia toimijoita ja madaltaisi kynnystä uusille toimijoille. 

Lisäksi pääsihteeri esitteli talouden toteuman 10/2023 ja ennusteen 12/2023. Talous toteutuu budjetoidun mukaisesti. 

Keskustelussa

Pääsihteeri esitteli ulkopuolisen asiantuntijan arviota SUEKin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman toteutumisessa. Arvioinnin tulokset ja toiminnan kehittämisen kohteet on käyty läpi henkilöstön kanssa 6.11.2023. SUEKin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmaa tullaan päivittämään arvioinnin ja henkilöstön ehdotusten pohjalta. 

Päätösasiat

Hallitus hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 esitettäväksi syyskokoukselle. Syyskokous päätettiin kutsua koolle 14.12.2023.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 11.12.2023.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja 
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson 
Samuli Salanterä

varajäsenet

poissa
Petri Pohjonen 
Juha Post
Merja Salmi 
Lotta Toivonen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja: 
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949