SUEKin hallituksen kokous 6-2020

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 27.10.2020.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson esitteli talouden toteuman 9/2020 sekä loppuvuoden ennusteen. 

Lisäksi kerrottiin vuoden vaihteessa valmistuvasta selvityksestä, jonka aiheena on Maailman antidopingsäännöstön muutokset vuosina 2002–2015 ja muutosten vaikutuksista ADT:en / SUEKiin. 

Vuoden vaihteessa uudistuvan antidopingsäännöstön vuoksi, päivitetään myös liittojen ohjelmat. Ohjelmat laajennetaan koskemaan myös liittojen toimia kilpailumanipulaation torjumisessa. Samalla valmistellaan kilpailumanipulaation uhka-arviota 20 lajiliiton kanssa, joka valmistuu vuoden vaihteessa. 

Hallitukselle esiteltiin myös dopingtestauksen tilanne 9/2020 ja dopingrikkomukset. 

Keskustelussa

Hallituksessa keskusteltiin Suomalaisen urheilun kurinpidon ja tutkinnan kehittämisestä sekä SUEKin roolista asiassa. 

Tällä hetkellä SUEK on toteuttanut epäasialliseen käyttäytymiseen urheilussa liittyviä tutkintoja lajiliittojen pyynnöstä. Paine toimeksiantoihin lisääntyy todennäköisesti tulevaisuudessa. Urheilun kurinpidon ja tutkinnan kehittämistyön valmisteluissa SUEKin tehtäväksi on suunniteltu sekä tutkintaa että syyttämistä. Tehtävien vakiinnuttaminen osaksi toimintaa vaatii lisäresursseja noin yhden päätoimisen henkilön verran. Kehittämistyön prosessista vastaa Olympiakomitea.

Päätösasiat

Hallitus päätti kutsua yhdistyksen vuosikokouksen koolle 11.12.2020. samalla päätettiin seuraavien asioiden esittämisestä syyskokoukselle: 

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan jäsenet kaudelle 2021–2022. 

Toimintasuunnitelma 2021

Talousarvio 2021

Seuraava kokous

SUEKin hallituksen seuraava kokous on 7.12.2020 kello 12:00–16:00. 

Kokouksessa läsnä olivat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja

Olavi Airaksinen

Panu Autio

Petri Heikkinen 

Niko Jakobsson

Merja Leinonen

Petri Pohjonen 

varajäsenet

Riikka Juntunen

henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri

Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri 

Susanna Sokka, viestintäpäällikkö 

poissa

Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja

Kimmo J. Lipponen (varajäsen)

Lisätietoja: 

Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri

puh: 0400 878 949