SUEKin hallituksen kokous 6-2018

SUEKin hallituksen kokous pidettiin 18.9.2018.

Vt. pääsihteerin katsaus

Vt. pääsihteeri raportoi hallitukselle kehityshankkeiden ja muiden operatiivisten toimien etenemisestä ja suunnitelmista sekä syksyllä jatkuvasta toimiston kehittämistyöstä.

Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu

Vt. pääsihteeri esitteli tulevan toimintasuunnitelman 2019 suuntaa organisaation päätehtävien kautta, tukitoiminnot huomioiden. Käytiin lähetekeskustelu strategian päivittämiseen ja vuoden 2019 toiminnan suunnitteluun.

Pääsihteerin rekrytointiprosessin eteneminen

Hallitus keskusteli pääsihteerin rekrytointiprosessin etenemisestä. Pääsihteerin hakuilmoitus julkaistiin sunnuntaina 23.9.2018.

SUEKin hallituksen seuraava kokous on 23.10. klo 15.00 – 17.30

Lisätietoja:
Petteri Lindblom
SUEK – vt. pääsihteeri, lakiasiainjohtaja
puh: 0400 272 887