SUEKin hallituksen kokous 6/2022

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 10.11.2022.

Keskustelussa

Pääsihteeri Teemu Japisson esitteli SUEKin talouden toteumaa 10/2022 sekä esitti loppuvuoden talousennusteen. Ennusteen mukaan talous toteutuu budjetoidun mukaisesti. Dopingrikkomusten tilanne 10/2022 raportoitiin hallitukselle.

Urheilijoiden äänen kuulemisen vahvistamista jatketaan SUEKin strategian mukaisesti. Seuraavaksi keskustellaan SUEKin jäsenistön kanssa urheilijoiden hallituspaikkojen määrästä tulevaisuudessa.

Esittelyssä ja keskustelussa oli SUEKin 9.11. tilaisuus, jossa esiteltiin:

–    Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen sekä
–    Epäasiallinen kohtelu urheiluyhteisössä -selvityksen tulokset.

Aamupäivän tilaisuus urheiluyhteisölle oli onnistunut ja sai aikaan hyvän keskustelun, jossa tuotiin rohkeasti esiin asioita eri näkökulmista. Muun muassa vierailijana olleiden lentopalloilija Ronja Heikkinimen, ratakelaaja Esa-Pekka Mattilan ja valmentaja Milja Sarkkisen avoimet ja henkilökohtaiset puheenvuorot koettiin tärkeiksi. Keskusteluissa pohdittiin myös toimintatapoja, miten tulevaisuudessa käsitellään urheilun kielteisiä ja vaiettujen asioita niin urheiluyhteisössä kuin julkisesti.

Päätösasiat

Samuli Vasala esitteli SUEKin toimeksiannosta tehdyn selvityksen mahdollisesta yritysyhteistyöstä. Esityksessä otettiin huomioon erityisesti vastuullisuuden ja arvopohjaisen toiminnan kasvanut merkitys koko yhteiskunnassa. Keskusteluissa nousi esiin SUEKin toiminnan arvot ja eettiset periaatteet, jotka vahvistavat vastuullisuutta. Esityksen pohjalta käydyn keskustelun mukaisesti hallitus valtuutti yritysyhteistyön jatkovalmistelun toimiston tehtäväksi. 

Hallitus hyväksyi talouden puitteet vuodelle 2023 ja valtuutti toimiston valmistelemaan talousarvion syyskokoukselle. Päätettiin myös 2023 toimintasuunnitelman vieminen syyskokoukselle hyväksyttäväksi. Syyskokous päätettiin kutsua koolle 7.12.2022.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 14.12.2022.

Kokoukseen osallistuivat

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Lotta Henttinen, varajäsen
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Juha Post, varajäsen
Samuli Salanterä
Merja Salmi

Muut

Samuli Vasala, esittelijä

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:

Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949