SUEKin hallituksen kokous 5-2020

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 9.9.2020.


Ajankohtaiset asiat


SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kävi lävitse ajankohtaisia asioita. Näitä olivat muun muassa talouden toteuma ja ennuste sekä Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen tulosten julkaiseminen. Tutkimuksen jatkohyödyntämistä ja viestintää varteen koottiin hallituksen urheilijajäsen Panu Aution johdolla urheilijapaneeli. Kokemuksen pohjalta halutaan tuoda entistä enemmän urheilijoiden näkemyksiä esille. Toiminta koettiin hyödylliseksi. Yhteistyötä urheilijoiden kanssa tullaan jatkamaan ja kehittämään.

Testauspäällikkö Katja Huotari esitteli dopingtestauksen tilanteen sekä covid-19 pandemian vaikutuksen testaukseen. SUEK noudattaa WADAn ja kotimaisten viranomaisten ohjeita dopingvalvonnassa.

Keskustelussa

Hallituksessa keskusteltiin toimintaympäristön muutosten huomioon ottamisesta SUEKin toiminnassa. Esille nousivat muun muassa eettisten asioiden merkityksen kasvu yleisesti ja urheilussa sekä SUEKin tehtävät. Toimintaympäristön muutosten vaikutuksista tullaan lisäämään keskustelua muiden keskeisten toimijoiden hallitusten kanssa. 

Lisäksi keskusteltiin suomalaisen urheilun kurinpidon ja tutkinnan kehittämisestä. Asiaa viedään eteenpäin Suomen Olympiakomitean johdolla ja SUEKin tuella. 

Päätösasiat

Hyväksyttiin uusi Suomen antidopingsäännöstö, joka tulee voimaan 1.1.2020. 

Seuraava kokous

SUEKin hallituksen seuraava hallituksen kokous on 27.10.2020 kello 14:00–17:00. 

Kokouksen osallistujat

Varsinaiset jäsenet

Pia Ek, puheenjohtaja

Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja

Olavi Airaksinen

Panu Autio

Petri Heikkinen 

Niko Jakobsson

Merja Leinonen

Petri Pohjonen 

varajäsenet

Riikka Juntunen

henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri

Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri 

Susanna Sokka, viestintäpäällikkö 

esittelijät

Katja Huotari, SUEK – testauspäällikkö

poissa

Kimmo J. Lipponen 

Lisätietoja: 

Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri

puh: 0400 878 949