SUEKin hallituksen kokous 5-2019

SUEKin hallituksen kokous pidettiin 18.10.2019

 

SUEKin hallitus päätti esittää vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä esityksen SUEKin sääntöpäivityksestä syyskokoukselle. Lisäksi hallitus päätti toteuttaa selvityksen häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa.

SUEKin sääntöpäivitys

SUEKin sääntöjen päivittämistä on valmisteltu syksyn ajan. Hallitus on linjannut muutostarpeita kahdessa aikaisemmassa kokouksessaan ja valmistelussa on kuultu myös yhdistyksen jäseniä. Sääntömuutosesitystä on muokattu kuulemisten perusteella ja sääntömuutoksesta päätetään SUEKin syyskokouksessa. 

Keskeisiä muutoksia ovat: 

tarkennukset SUEKin tehtävien kuvaamisessa,

siirtyminen hallituksen jäsenten henkilökohtaisista varajäsenistä koko hallituksen kahteen varajäseneen, 

hallituskausien rajaaminen, 

linjaus sukupuolten tasa-arvosta hallitusvalinnoissa sekä 

valmistautuminen dopingrikkomusten kurinpidon siirtymisestä SUEKin Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle 1.1.2021 alkaen. 

– Olen tyytyväinen, että jäsenet ovat olleet aktiivisia sääntöjen päivittämisessä. Uudistetut säännöt varmistavat molempien sukupuolten edustuksen hallituksessa ja mahdollistavat siirtymisen keskitettyyn kurinpitoon antidopingasioissa, SUEKin puheenjohtaja Timo Laitinen toteaa. 

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -selvitys

Hallitus päätti, että SUEK toteuttaa yhdessä lajiliittojen kanssa selvityksen suomalaisten kilpaurheilijoiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. Selvitys käynnistetään kuluvan vuoden aikana ja se valmistuu toukokuussa 2020. Selvityksen tarkoituksena on tutkia, ilmeneekö kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. 

– Selvityksen avulla saadaan mahdollisimman kattavaa maakohtaista tietoa ilmiöstä sekä lajikohtaista tietoa liitoille. Samalla saamme niin pohjaa kuin perusteluita liittojen mahdollisille jatkotoimenpiteille, SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso toteaa. 

Toimintasuunnitelma 2020

Hallituksen vuosikokoukselle esittämän toimintasuunnitelman mukaan SUEK tulee olemaan aktiivinen kaikilla toiminnan osa-alueilla ensi vuonna. Antidopingtoiminnassa valmistellaan Suomen antidopingsäännöstöön uuden Maailman antidopingsäännöstön edellyttämät muutokset. Yksi keskeisistä muutoksista on siirtyminen keskitettyyn kurinpitoon. 

Kilpailumanipulaation torjunnassa tavoitteena on saada kilpailumanipulaation vastaisen yleissopimuksen edellyttämät toiminnot ja rakenteet valmiiksi Suomessa. Keskeisenä toimenpiteenä on valmistella kansallinen kilpailumanipulaation vastainen uhka-arvio ja ottaa käyttöön sen pohjalta valmisteltu toimintasuunnitelma. 


Hallituksen seuraava kokous on 10.12.2019. 


Kokouksessa läsnä olivat: 

Varsinaiset jäsenet

Timo Laitinen, puheenjohtaja

Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja

Niko Jakobsson

Petri Heikkinen

varajäsenet

Kimmo J. Lipponen

Tommi Vasankari (etäyhteydellä)

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri

Nina Laakso, hallituksen sihteeri

Poissa

Maria Carlsson

Olavi Airaksinen

Petri Pohjonen

Antti Kempas, asiantuntijajäsen

Lisätietoja: 

Timo Laitinen

SUEK – puheenjohtaja

puh: 0400 603 561

Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri

puh: 0400 878 949