SUEKin hallituksen kokous 5-2018

SUEKin hallituksen kokous pidettiin 27.8.2018

Tutkimuspäällikkö Nina Laakso valittiin hallituksen sihteeriksi, siksi ajaksi, kun lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom hoitaa vt. pääsihteerin toimea.

Pääsihteerin katsaus

Olympia- ja Paralympiakomiteoiden sekä SUEKin puheenjohtajat, pääsihteerit ja toiminnanjohtajat kokoontuvat keskustelemaan organisaatioiden rooleista ja tehtävistä urheilun eettisissä asioissa.

Päätettiin käynnistää tilintarkastajien kilpailutusprosessi. Puheenjohtaja ja vt. pääsihteeri esittelevät kilpailutuksen hallitukselle, joka tekee lopullisen esityksen syyskokoukselle.

Pääsihteeri esitteli hallitukselle SUEKin syksyn toimintasuunnitelman, johon kuuluu muun muassa strategian viimeisteleminen. Lisäksi hän esitteli uuden johtoryhmän, johon kuuluvat SUEKin pääsihteerin lisäksi eri tehtävistä vastaavat henkilöt: Katja Huotari (antidopingtoiminta), Jouko Ikonen (kilpailumanipulaation torjunta ja katsomoviihtyvyyden edistäminen) ja Nina Laakso (urheilun eettiset asiat).

Selvitystyö julkisoikeudellisesta yhdistyksestä

Esiteltiin professori Heikki Halilan selvitystyö SUEKin muuttamisesta julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Muutoksen ei katsota olevan nyt aiheellinen. Selvityksen perusteella aloitetaan kuitenkin yhteistyökeskustelut ja -suunnitelmat SUEKin suhteesta muihin selvityksen aiheisiin, kuten esimerkiksi urheilupetos- ja arpajaislainsäädäntö. Lue Halilan selvitys.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

SUEKin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään syksyn aikana.

Hallitushaaste

SUEKin hallitus vastasi Suomen Sulkapalloliiton hallituksen haasteeseen suorittamalla Puhtaasti paras -antidopingverkkokoulutuksen. SUEKin hallitus haastoi Suomen Olympia- ja Paralympiakomiteoiden hallitukset suorittamaan verkkokoulutuksen.

Antidopingohjelmien arviointi

SUEK suoritti alkukesästä lajiliittojen antidopingohjelmien sekä niiden toteuttamisen arvioinnin. Arviointi lähetettiin noin 90lle järjestölle. Arvioinnin tulokset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle.  

Pääsihteerin rekrytointiprosessi

Julkinen SUEKin pääsihteerin hakuprosessi käynnistetään mahdollisimman pian. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat prosessin yhdessä valitun ulkopuolisen konsultin kanssa hallituksen päätettäväksi.

Seuraava kokous

SUEKin hallituksen seuraava kokous on 18.9.2018 klo 14:00-16:30.

Lisätietoja:
Petteri Lindblom
SUEK – vt. pääsihteeri, lakiasiainjohtaja
puh: 0400 272 887