SUEKin hallituksen kokous 5/2022

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 14.9.2022.

Kokouksen aluksi muistettiin menehtynyttä Maarit Juvosta, SUEKin toimistopäällikköä. Maarit teki mittavan uran puhtaan urheilun parissa yli kolmella vuosikymmenellä. Hän aloitti työnsä puhtaan urheilun parissa Liikuntalääketieteen edistämisyhdistys Liite ryssä ja jatkoi Suomen antidopingtoimikunta ADT ry:n kautta SUEKiin. Maarit oli erittäin pidetty ja arvostettu kollega.

Keskustelussa

Pääsihteeri Teemu Japisson raportoi SUEKin toisesta vuosikolmanneksesta toimialoittain sekä budjetin toteutumisesta. Keskusteltiin SUEKin roolista vaikuttamistoiminnassa, kohderyhmien priorisoinnista sekä resurssoinnista.

Keskusteltiin urheilijoiden äänen kuulumisesta SUEKin toiminnassa. Esillä oli muun muassa urheilijoiden esiin tuoma esitys SUEKin hallituksen urheilijajäsenten paikkojen lisäämisestä.

SUEKin uusi tutkimuspäällikkö Marko Kananen esittäytyi hallitukselle. Kananen esitteli näkemyksiään SUEKin toteuttamista tutkimuksista ja selvityksistä. Keskusteluihin nousi organisaation tiedon tuottamisen roolin lisäksi eri toimintatavat tiedon keräämisessä. Asiaa käydään lävitse myös urheilujärjestöjen kanssa 15.9. järjestettävässä tapaamisessa, pohditaan niin toteutettuja hankkeita kuin tulevaisuuden toimintatapoja. Tapaamisessa urheilijoiden näkemyksiä tuovat esiin Joukkueurheilijat ry:stä Inka Lampinen ja Yleisurheilijat ry:n puheenjohtaja Ella Junnila.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 10.11.2022.

Kokoukseen osallistuivat

Pia Ek, puheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Juha Post, varajäsen
Samuli Salanterä

Poissa

Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Merja Salmi
Lotta Toivonen, varajäsen

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Marko Kananen, tutkimuspäällikkö (esittelijä)
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:

Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949