SUEKin hallituksen kokous 4-2018

SUEKin hallituksen kokous pidettiin 6.-7.6.2018. Hallituksen jäsenten lisäksi kokoukseen osallistui SUEKin toimiston henkilöstö.

Sisäisen tilan arvioinnin tulokset

Timo Matikainen esitteli sisäisen arvioinnin tulokset. Arviointi toteutettiin huhtikuussa SUEKin toimiston henkilöstön haastatteluilla. Haastatteluiden keinoin selvitettiin henkilöstön näkemyksiä muun muassa organisaation toimintatavoista, resursseista ja johtamisesta.

Selvitystyö julkisoikeudellisesta yhdistyksestä

Heikki Halila esitteli selvitystyönsä tämän hetkistä vaihetta. Hän sai vielä kommentteja SUEKin hallitukselta ja henkilöstöltä. Selvityksen pitäisi valmistua kesäkuun aikana.

Ulkoinen arviointi

Harri Syväsalmi raportoi yhteistyön kehittämistutkimuksen tulokset, jossa lajiliitoilta kerättiin palautetta ja odotuksia SUEKin toiminnalle. SUEK sai liitolta kokonaisarvosanan 4,5 (asteikko 1-5) toiminnastaan.  

Strateginen katsaus

SUEKin henkilöstö antoi tehtäväkohtaisen katsauksen tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin. Pete Saarnivaara esitteli strategian jatkotyötä hallituksen 2016 hyväksymälle strategialle. Pääpaino oli kilpailumanipulaation estämisen ja katsomoturvallisuuden strategioiden kehittämisessä. Tämän jälkeen strategiatyö jatkuu antidopinginvalvonnan strategian päivittämisellä ja tukitoimien tehtävien suunnitelmilla.


Lisätietoja:
Harri Syväsalmi
SUEK – pääsihteeri
puh: 040 557 7725