SUEKin hallituksen kokous 4/2022

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 16.6.2022.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kertoi Olympiakomitean tilaamasta selvityksestä koskien epäasiallista kohtelua urheilun työyhteisöissä. Mukaan kyselyyn ovat voineet ilmoittautua Olympiakomitean jäsenet sekä keskeiset sidosryhmät, joita ovat liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot sekä urheiluakatemiat. Kysely suunnattiin jäsenten ja sidosryhmien työntekijöille. Mukaan selvitykseen ilmoittautui 105 urheiluyhteisöä. Olympiakomitean osatulokset julkaistaan viikolla 25. SUEK julkaisee selvityksen kokonaisraportin syksyllä 2022.

SUEK ei saanut Maailman antidopingtoimisto WADAn Maailman konferenssia vuodelle 2025. Äänestyksen voitti Etelä-Korean Busan.

Keskustelussa

Hallitus tarkasteli toimiston valmistelemaa esitystä toimintaympäristön muutosten vaikututusta SUEKin toimintaan. Esiin nousivat muun muassa eettisten asioiden työnjako, erilaiset rahoitusmallit ja kestävä kehitys.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 14.9.2022.

Kokoukseen osallistuivat

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Juha Post, varajäsen
Samuli Salanterä
Merja Salmi

Poissa

Lotta Toivonen, varajäsen

Henkilökunta

Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:

Teemu Japisson
SUEK pääsihteeri
puh: 0400 878 949