SUEKin hallituksen kokous 3-2019


SUEKin hallituksen kokous pidettiin 5.6.2019

Kokouksessa hallitus käsitteli seuraavat asiat:

Antidopingasioiden valvontalautakunnan rooli tulevaisuudessa

Hallitus keskusteli mahdollisesta SUEKin Antidopingasioiden valvontalautakunnan roolin muutoksesta. Uusi Maailman antidopingsäännöstö tulee voimaan 1.1.2021 ja se edellyttää muutoksia kurinpitojärjestelmään. Uudessa järjestelmässä Antidopingasioiden valvontalautakunta sekä kuulisi, käsittelisi että antaisi seuraamuspäätökset dopingrikkomustapauksissa. Sen päätöksestä voisi valittaa joko Urheilun oikeusturvalautakuntaan tai tietyissä tapauksissa Urheilun kansainväliseen välimiestuomioistuimeen (CAS). Hallitus piti tulevaa muutosta perusteltuna ja evästi toimistoa jatkamaan asian valmistelua tiiviissä yhteistyössä urheiluyhteisön ja OKM:n kanssa.   

Hallintoasiat

Hallitus totesi SUEKin talouden etenevän budjetoidusti.

Hallitus velvoitti toimiston käynnistämään SUEKin sääntöjen päivittämisen valmistelun.
Säännöissä tulisi päivittää muun muassa hallituksen varajäsenmenettely.

Hallitus hyväksyi SUEKin Paikallisen sopimuksen, Eettiset pelisäännöt -asiakirjan, toimiston työntekijöiden OTO-tehtävien periaatteet, hallintosäännön täydentämisen sekä vahvisti TES:n mukaiset palkankorotukset.

SUEKin hallituksen seuraava kokous on 2.9.2019.

Kokouksessa läsnä olivat:
Timo Laitinen, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Maria Carlsson
Petri Pohjonen
    Niko Jakobsson

Poissa
Nelli Kuokka
Olavi Airaksinen
Antti Kempas, asiantuntijajäsen

Henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Nina Laakso, hallituksen sihteeri

Lisätietoja:
Timo Laitinen
SUEK – puheenjohtaja
puh: 0400 603 561

Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh:0400 878 949